Wójt Gminy Gorzyce zawiadamia o konsultacjach społecznych projektu dokumentu Strategia Rozwoju Gminy Gorzyce na lata 2021 – 2030.

Strategia Rozwoju Gminy Gorzyce na lata 2021 – 2030 stanowić będzie, od chwili jej przyjęcia, podstawowy i najważniejszy dokument samorządu lokalnego, kierujący wytyczne dla dokumentów wdrożeniowych i planowania przestrzennego. Określa ona główne obszary, cele i kierunki polityki rozwoju gminy oraz stanowi punkt wyjścia do przygotowania pozostałych lokalnych dokumentów strategicznych i planistycznych.

Konsultacje społeczne przeprowadzane będą w terminie od dnia 26.04.2022 r. do dnia 31.05.2022 r.

Zbieranie uwag i wniosków przebiegać będzie w formie papierowej oraz elektronicznej:

  • z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
    a) drogą elektroniczną na adres e-mail: ug@gminagorzyce.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt Strategii Rozwoju Gminy”.
    b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Gorzyce,
    ul. Sandomierska 75, 39–432 Gorzyce, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt Strategii Rozwoju Gminy”.
    c) bezpośrednio do Biura Obsługi Mieszkańca w budynku Urzędu Gminy Gorzyce w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi po upływie wyznaczonego powyżej terminu nie będą uwzględnione.

Formularz konsultacyjny oraz Strategia dostępne będą od dnia 26.04.2022 r.:

Załącznik:
– Zarządzenie Nr 44/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. Strategia Rozwoju Gminy Gorzyce na lata 2021 – 2030 (21 KB DOC, 546 KB PDF)

Opublikowany przez Opublikowano: 19 kwietnia 13:13, 2022

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print