W obszarze objętym strefą zamieszkania to piesi mają pierwszeństwo. Mają prawo poruszać się całą szerokością drogi, nie muszą korzystać z chodnika, a dzieci do lat 7 nie muszą przebywać pod opieką osoby starszej.

Poza strefą zamieszkania dzieci mogą korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat.
Samochody mogą wjeżdżać do strefy zamieszkania. Kierowcy jednak są zobowiązani do:

  • ustąpienia pierwszeństwa innym uczestnikom ruchu (pieszym);
  • jazdy z prędkością nie większą niż 20 km/h;
  • parkowania samochodu wyłącznie na wyznaczonych miejscach postojowych. Pozostawienie auta w nieodpowiednim miejscu może skończyć się np. nałożeniem blokady na koła lub nawet odholowaniem (oczywiście na koszt właściciela);
  • podczas wyjazdu ze „strefy zamieszkania” (o czym informuje znak drogowy D–41), jest zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności oraz ustąpienia pierwszeństwa wszystkim uczestnikom ruchu, jako włączający się do ruchu.
Opublikowany przez Opublikowano: 23 grudnia 11:11, 2022

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print