NA PLACU HANDLOWYM POJAWIŁ SIĘ NOWY ZNAK: STREFA ZAMIESZKANIA

W obszarze objętym strefą zamieszkania to piesi mają pierwszeństwo. Mają prawo poruszać się całą szerokością drogi, nie muszą korzystać z chodnika, a dzieci do lat 7 nie muszą przebywać pod opieką osoby starszej.

Poza strefą zamieszkania dzieci mogą korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat.
Samochody mogą wjeżdżać do strefy zamieszkania. Kierowcy jednak są zobowiązani do:

  • ustąpienia pierwszeństwa innym uczestnikom ruchu (pieszym);
  • jazdy z prędkością nie większą niż 20 km/h;
  • parkowania samochodu wyłącznie na wyznaczonych miejscach postojowych. Pozostawienie auta w nieodpowiednim miejscu może skończyć się np. nałożeniem blokady na koła lub nawet odholowaniem (oczywiście na koszt właściciela);
  • podczas wyjazdu ze „strefy zamieszkania” (o czym informuje znak drogowy D–41), jest zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności oraz ustąpienia pierwszeństwa wszystkim uczestnikom ruchu, jako włączający się do ruchu.