Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Gorzyce w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Gorzyce wraz z załącznikami.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.) przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Gorzyce w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Gorzyce wraz z załącznikami, które miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 08.03.2023 r. do dnia 07.04.2023 r. w następujących formach:

 1. Zbierania uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze można było dostarczyć:
  a) drogą elektroniczną na adres e-mail: ug@gminagorzyce.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów”.
  b) drogą korespondencyjną na adres Urząd Gminy Gorzyce, ul. Sandomierska 75, 39- 432 Gorzyce, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów”.
  c) bezpośrednio do sekretariatu w budynku Urzędu Gminy Gorzyce w godzinach pracy Urzędu.
 2. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, które odbyło się w dniu 29.03.2023 r. w Remizie OSP w Gorzycach. Na spotkaniu przedstawiona została informacja na temat Komitetu Rewitalizacji oraz propozycja Regulaminu jego funkcjonowania, a także zapewniona została możliwość złożenia uwag i przedstawienia opinii.
 3. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urząd Gminy Gorzyce, ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce, w sekretariacie w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o rewitalizacji, informację o konsultacjach społecznych ww. projektu uchwały wraz z załącznikami należy zamieścić co najmniej 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem konsultacji. Informację zamieszczono 01.03.2023 r. w następujących formach:

 • na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (gorzyce.itl.pl/bip),
 • na stronie internetowej Gminy Gorzyce (gminagorzyce.pl, w zakładce Aktualności).

Formularz zgłaszania uwag oraz projekt ww. uchwały wraz z załącznikami, tj. Diagnozą potrzeb wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Gorzyce, mapą przedstawiającą wyznaczony obszar zdegradowany na terenie Gminy Gorzyce i mapą przedstawiającą wyznaczony obszar rewitalizacji na terenie Gminy Gorzyce, dostępne były od 08.03.2023 r.:

 • w wersji papierowej w budynku Urząd Gminy Gorzyce, ul. Sandomierska 75, 39–432 Gorzyce w sekretariacie, w godzinach pracy Urzędu;
 • w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Gorzyce (gminagorzyce.pl) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (gorzyce.itl.pl/bip).

Jedną z form konsultacji społecznych ww. projektu uchwały wraz z załącznikiem było otwarte spotkanie dla mieszkańców gminy, które odbyło się w dniu 29.03.2023 r. w budynku Remizy OSP w Gorzycach. W spotkaniu wzięły udział 3 osoby oraz przedstawiciele Urzędu Gminy Gorzyce wraz z ekspertem zewnętrznym.

Podczas spotkania przedstawiona została propozycja granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz metodologia ich wyznaczenia. Uczestnicy mieli możliwość przedstawienia swoich wniosków, a następnie dyskutowali m.in. nad przedstawionymi propozycjami dotyczącymi obszaru.

W trakcie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie wpłynął jeden wypełniony formularz składania uwag do projektu uchwały z załącznikami. Rejestr zgłoszonych uwag i/lub wniosków wraz z rekomendacją do ich całościowego bądź częściowego wprowadzenia lub uzasadnieniem do ich nie wprowadzania, przedstawiony został w załączniku 1.

Leszek Surdy
Wójt Gminy Gorzyce

Załączniki:
– Rejestr zgłoszonych uwag w ramach konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Gorzyce w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Gorzyce wraz z załącznikami (29 KB DOCX, 195 KB PDF)

Opublikowany przez Opublikowano: 13 kwietnia 13:44, 2023

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print