herb Gmina Gorzyce
herb Gmina Gorzyce
  • A-
  • A+
  • A
  • A
  • A
  • A
  • PL
Ładowanie Wydarzenia

We wrześniu zostały zaplanowane zebrania wiejskie, podczas których mieszkańcy podejmują uchwały w sprawie podziału funduszu sołeckiego na 2024 rok. W spotkaniach uczestniczy wójt gminy Gorzyce, organizatorami spotkań są sołtysi i rady sołeckie.

PROGRAM:

Otwarcie zebrania.

Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.

Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok.

Sprawy różne.

Zakończenie zebrania.

Udostępnij

Przejdź do góry