Informujemy że od stycznia 2024 r. Gminny Punkt Konsultacyjno – Informacyjny prowadzony w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” będzie czynny w dniach:

  • Środa w godzinach od 7.30 do 15.30
  • Czwartek w godzinach od 8.00 do 12.00

Pomoc przy uzupełnianiu wniosków o dofinansowanie i płatność oraz składanie wniosku o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego możliwe będzie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Szczegółowe informacje będzie można uzyskać w Urzędzie Gminy Gorzyce, ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce pod numerem telefonu 15 836 20 75 wew. 22


Informujemy, że na mocy porozumienia podpisanego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w Urzędzie Gminy w Gorzycach ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce, funkcjonuje Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” w dniach:

  • Środa w godzinach od 7.30 do 15.30
  • Czwartek w godzinach od 8.00 do 12.00

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Zainteresowanych mieszkańców gminy zapraszamy do korzystania z punktu, który ma celu ułatwienie wnioskodawcom aplikowanie o dofinansowanie.

Aktualne dane o programie „Czyste Powietrze” na terenie Gminy Gorzyce na dzień 31 marca 2024 r.

Liczba złożonych wniosków – 244
Lista zawartych umów – 204

Przedsięwzięcia zrealizowane (umowy zakończone) – 106 (kwota: 1 787 677,42 zł)

Przedsięwzięcia zrealizowane (umowy częściowo i w całości zrealizowane) – 146 (kwota: 2 886 992,04 zł)

 

Więcej informacji na temat programu „Czyste Powietrze” można znaleźć w linkach poniżej:

Pomocne linki:

Dodatkowe informacje również;
http://www.gminagorzyce.pl/mieszkaniec/e-urzad/czyste-powietrze/program-czyste-powietrze/

Ulotka Czyste Powietrze (6 MB, PDF)
Koszty kwalikowane program 1 (591 KB, PDF)
Koszty kwalikowane program 2 (590 KB, PDF)
Koszty kwalikowane program 3 (591 KB, PDF)