Informujemy, że na mocy porozumienia podpisanego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w Urzędzie Gminy w Gorzycach ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce, funkcjonuje Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. tel. 158362075 wew. 22.

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Zainteresowanych mieszkańców gminy zapraszamy do korzystania z punktu, który ma celu ułatwienie wnioskodawcom aplikowanie o dofinansowanie.

Aktualne dane o programie „Czyste Powietrze” na terenie Gminy Gorzyce na dzień 30 czerwca 2023 r.

Liczba złożonych wniosków – 196
Lista zawartych umów – 166

Przedsięwzięcia zrealizowane (umowy zakończone) – 91 (kwota: 1 403 662,24 zł)

Przedsięwzięcia zrealizowane (umowy częściowo i w całości zrealizowane) – 120 (kwota: 1 926 532,64 zł)

 

Więcej informacji na temat programu „Czyste Powietrze” można znaleźć w linkach poniżej:

Pomocne linki:

Dodatkowe informacje również;
http://www.gminagorzyce.pl/mieszkaniec/e-urzad/czyste-powietrze/program-czyste-powietrze/

Ulotka Czyste Powietrze (6 MB, PDF)
Koszty kwalikowane program 1 (591 KB, PDF)
Koszty kwalikowane program 2 (590 KB, PDF)
Koszty kwalikowane program 3 (591 KB, PDF)