Kultura / Культура

Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach
Plac  Erazma Mieszczańskiego 10;
39-432 Gorzyce
tel./faks:  15/836 21 31
tel. kom.  793 830 851
e-mail: gok@gokgorzyce.pl
dyrektor Piotr Duma

Środowiskowy Dom Kultury / Громадський культурний центр

Plac Erazma Mieszczańskiego 10
ul. 3 Maja 6
15 836 21 31 w. 33
e-mail: gok@gokgorzyce.pl

Dom Kultury Sokolnikach / Будинок культури в Сокольниках

ul. Sandomierska 84
Sokolniki
39-432 Gorzyce
15 836 35 48 w. 55
e-mail: dksokolniki@gokgorzyce.pl
kierownik Jolanta Zimoląg

Dom Kultury we Wrzawach / Будинок культури у Вжавах

Wrzawy 486
39-432 Gorzyce
15 836 39 59
e-mail: dkwrzawy@gokgorzyce.pl
kierownik Marek Bartoszek

Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach / Громадська публічна бібліотека в Гожицях

Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach
Plac Erazma Mieszczańskiego 8
15 836 27 53  w. 21
e-mail: gbp@gokgorzyce.pl
kierownik Mariola Stopińska-Hara

Filia GMP w Sokolnikach
ul. Sandomierska 84
15 836 35 48 w. 77

Filia GBP w Trześni
ul. Św. Floriana 16
15 836 35 53
e-mail: gbptrzesn@gokgorzyce.pl

Filia GBP we Wrzawach
Wrzawy 486
15 836 39 59
e-mail: gbpwrzawy@gokgorzyce.pl