Władze Gminy Gorzyce / Влада Гміни Гожице

Wójt Gminy gorzyce Leszek Surdy

Leszek Surdy – Wójt Gminy Gorzyce
Лешек Сурди – голова ґміни Гожице

 • telefon / телефон: 15 836 20 75

 • adres e-mail / Адреса електронної пошти: l.surdy@gminagorzyce.pl

Sekretarz Gminy Gorzyce
Cекретар ґміни Гожице

 • telefon: 15 836 20 75 wew. 28
  телефон: 15 836 20 75 доб. 28
 • adres e-mail / Адреса електронної пошти:

 • pok. nr 2 / кімната № 2

Marta Mazur Matyka – Skarbnik Gminy Gorzyce
Марта Мазур Матика – скарбниця ґміни Гожице

 • telefon: 15 836 20 75 wew. 20
  телефон: 15 836 20 75 доб. двадцять
 • adres e-mail / Адреса електронної пошти: m.mazur-matyka@gminagorzyce.pl

 • pok. nr 12 / кімната № 12

Wójt Gminy Gorzyce zaprasza interesantów / Голова ґміни Гожице запрошує гостей

 • w każdy wtorek i piątek w godz. od 8.00 do 9.00 oraz

 • w każdy czwartek w godz. od 14.00 do 15.00.

 • кожного вівторка та п’ятниці від з 8.00 до 9.00 і

 • кожного четверга з 14:00 до 15:00.

Spotkania w innym terminie można uzgodnić telefonicznie pod numerem 15 836 20 75 wew. 11
lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy przy ul. Sandomierskiej 75, pok. nr 4 (parter)

Про зустрічі в інший час можна домовитися за телефоном 15 836 20 75 доб. 11
або особисто в офісі Гміни за адресою вул. Сандомірська 75, кім №4 (цокольний поверх)