Pracownicy / Працівники

Władze Gminy Gorzyce / Влада Гміни Гожице

Leszek Surdy – Wójt Gminy Gorzyce
Лешек Сурди – голова ґміни Гожице

 • tel. / тел. 15 836 20 75

 • pok. nr 4 / кім № 4

 • e-mail / Адреса електронної пошти: l.surdy@gminagorzyce.pl

Lucyna Matyka – Zastępca Wójta Gminy Gorzyce
Люцина Матика – заступник голови ґміни Гожице

 • tel.: 15 836 20 75 wew. 26
  тел.: 15 836 20 75 доб. 26

 • pok. nr 4 / кім № 4

 • e-mail / Адреса електронної пошти: l.matyka@gminagorzyce.pl

Marta Mazur-Matyka – Skarbnik Gminy Gorzyce
Марта Мазур Матика – скарбниця ґміни Гожице

Adam Kumor – Sekretarz Gminy Gorzyce
Адам Кумор – секретар ґміни Гожице

 • tel. 15 836 20 75 wew.28
  тел.: 15 836 20 75 доб. 28
 • pok. nr 2 / кім № 2

 • e-mail / Адреса електронної пошти: a.kumor@gminagorzyce.pl

Referat finansowo-księgowy / Фінансово-бухгалтерський відділ

Marta Mazur-Matyka – Skarbnik Gminy Gorzyce

 • tel. 15 836 20 75 wew. 20
  тел.: 15 836 20 75 доб. 20
 • pok. nr 12 / кім № 12

 • e-mail / Адреса електронної пошти: m.mazur-matyka@gminagorzyce.pl

Jadwiga Paczkowska – Zastępca Skarbnika Gminy Gorzyce

 • tel. 15 836 20 75 wew. 23
  тел.: 15 836 20 75 доб. 23
 • pok. nr 11 / кім № 11

 • e-mail / Адреса електронної пошти: j.paczkowska@gminagorzyce.pl

Katarzyna Bąk – stanowisko ds. księgowości budżetowej

 • tel. 15 836 20 75 wew. 23
  тел.: 15 836 20 75 доб. 23
 • pok. nr 11 / кім № 11

 • e-mail / Адреса електронної пошти: k.bak@gminagorzyce.pl

Magdalena Budziło – stanowisko ds. księgowości budżetowej

 • tel. 15 836 20 75 wew. 23
  тел.: 15 836 20 75 доб. 23
 • pok. nr 11 / кім № 11

 • e-mail / Адреса електронної пошти: m.budzilo@gminagorzyce.pl

Weronika Lewandowska – stanowisko ds. rozliczania podatku od towarów i usług

 • tel. 15 836 20 75 wew. 23
  тел.: 15 836 20 75 доб. 23
 • pok. nr 11 / кім № 11

 • e-mail / Адреса електронної пошти: w.lewandowska@gminagorzyce.pl

Agnieszka Zimnicka – stanowisko ds. księgowości budżetowej

 • tel. 15 836 20 75 wew. 24
  тел.: 15 836 20 75 доб. 24
 • pok. nr 13 / кім № 13

 • e-mail / Адреса електронної пошти: a.zimnicka@gminagorzyce.pl

Beata Dzieciuch – stanowisko ds. księgowości budżetowej

 • tel. 15 836 20 75 wew. 24
  тел.: 15 836 20 75 доб. 24
 • pok. nr 13 / кім № 13

 • e-mail / Адреса електронної пошти: b.dzieciuch@gminagorzyce.pl

Joanna Pichla – stanowisko ds. księgowości podatkowej

 • tel. 15 836 20 75 wew. 18
  тел.: 15 836 20 75 доб. 18
 • pok. nr 14 / кім № 14

 • e-mail / Адреса електронної пошти: pichla@gminagorzyce.pl

Marta Grębowiec – stanowisko ds. wymiaru podatku i opłat

 • tel. 15 836 20 75 wew. 14
  тел.: 15 836 20 75 доб. 14
 • pok. nr 16 / кім № 16

 • e-mail / Адреса електронної пошти: m.grebowiec@gminagorzyce.pl

Lucyna Rydygier – stanowisko ds. wymiaru podatku i opłat

 • tel. 15 836 20 75 wew. 14
  тел.: 15 836 20 75 доб. 14
 • pok. nr 16 / кім № 16

 • e-mail / Адреса електронної пошти: l.rydygier@gminagorzyce.pl

Anna Kapała – stanowisko ds. wymiaru podatku i opłat

 • tel. 15 836 20 75 wew. 18
  тел.: 15 836 20 75 доб. 18
 • pok. nr 14 / кім № 14

 • e-mail / Адреса електронної пошти: a.kapala@gminagorzyce.pl

Referat organizacyjny / Організаційний відділ

Marta Jarosz – kierownik referatu organizacyjnego

 • tel. 15 836 20 75 wew. 21
  тел.: 15 836 20 75 доб. 21
 • pok. nr 1 / кім № 1

 • e-mail / Адреса електронної пошти: m.jarosz@gminagorzyce.pl

Małgorzata Miłek – stanowisko ds. kancelaryjno-technicznych

 • tel. 15 836 20 75 wew. 11
  тел.: 15 836 20 75 доб. 11
 • pok. nr 4 / кім № 4

 • e-mail / Адреса електронної пошти: m.milek@gminagorzyce.pl

Referat rozwoju i promocji / Відділ розвитку та просування

Adam Kumor – kierownik referatu promocji i rozwoju

 • tel. 15 836 20 75 wew. 28
  тел.: 15 836 20 75 доб. 28
 • pok. nr 2 / кім № 2

 • e-mail / Адреса електронної пошти: a.kumor@gminagorzyce.pl

Magdalena Wrońska – stanowisko ds. pozyskiwania funduszy europejskich

 • tel. 15 836 20 75 wew. 33
  тел.: 15 836 20 75 доб. 33
 • pok. nr 18 / кім № 18

 • e-mail / Адреса електронної пошти: m.wronska@gminagorzyce.pl

Monika Iwaszko – stanowisko ds. rozwoju, promocji gminy i programów pomocowych

 • tel. 15 836 20 75 wew. 27
  тел.: 15 836 20 75 доб. 27
 • pok. nr 6a / кім № 6a

 • e-mail / Адреса електронної пошти: m.iwaszko@gminagorzyce.pl

Paulina Czernikowska – stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i programów pomocowych

 • tel. 15 836 20 75 wew. 27
  тел.: 15 836 20 75 доб. 27
 • pok. nr 6a / кім № 6a

 • e-mail / Адреса електронної пошти: p.czernikowska@gminagorzyce.pl

Referat spraw obywatelskich / Urząd Stanu Cywilnego / Відділ у справах громадян / РАЦС

Barbara Babiec-Wziątek – kierownik Urzędu Stanu Cywilnego/ kierownik referatu spraw obywatelskich

 • tel. 15 836 20 75 wew. 16
  тел.: 15 836 20 75 доб. 16
 • pok. nr 15 / кім № 15

 • e-mail / Адреса електронної пошти: b.babiec-wziatek@gminagorzyce.pl

Lucyna Pyrkosz – zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego ds. dowodów osobistych

 • tel. 15 836 20 75 wew. 19
  тел.: 15 836 20 75 доб. 19
 • pok. nr 20 / кім № 20

 • e-mail / Адреса електронної пошти: l.pyrkosz@gminagorzyce.pl

Agnieszka Pyłka-Wierzgacz – stanowisko ds. ewidencji ludności

 • tel. 15 836 20 75 wew. 19
  тел.: 15 836 20 75 доб. 19
 • pok. nr 20 / кім № 20

 • e-mail / Адреса електронної пошти: a.pylka@gminagorzyce.pl

Referat świadczeń rodzinnych / Відділ сімейних пільг

Agnieszka Szemraj-Byzdra – kierownik referatu ds. świadczeń rodzinnych

 • tel. 15 836 17 20, 15 836 20 75 wew. 35
  тел.: 15 836 20 75, 15 836 20 75 доб. 35
 • ul. 3 Maja 4 pok. nr 7 / вул. 3 Maja 4 кім № 7

 • e-mail / Адреса електронної пошти: a.szemraj@gminagorzyce.pl

Anna Tworek – stanowisko ds. świadczeń rodzinnych

 • tel. 15 836 17 20, 15 836 20 75 wew. 35
  тел. 15 836 17 20, 15 836 20 75 доб. 35
 • ul. 3 Maja 4 pok. nr 7 / вул. 3 Maja 4 кім № 7

Marzena Michalska – stanowisko ds. funduszu alimentacyjnego

 • tel. 15 836 17 20, 15 836 20 75 wew. 35
  тел. 15 836 17 20, 15 836 20 75 доб. 35

 • ul. 3 Maja 4 pok. nr 7 / вул. 3 Maja 4 кім № 7

 • e-mail / Адреса електронної пошти: m.michalska@gminagorzyce.pl

Monika Matyka – stanowisko ds. funduszu alimentacyjnego

 • tel. 15 836 17 20, 15 836 20 75 wew. 35
  тел. 15 836 17 20, 15 836 20 75 доб. 35

 • ul. 3 Maja 4 pok. nr 7 / вул. 3 Maja 4 кім № 7

 • e-mail / Адреса електронної пошти: m.matyka@gminagorzyce.pl

Samodzielne stanowiska pracy / Незалежні робочі місця

Ewa Dul – stanowisko ds. obsługi organów kolegialnych

 • tel. 15 836 20 75 wew. 17
  тел.: 15 836 20 75 доб. 17
 • pok. nr 9 / кім № 9

 • e-mail / Адреса електронної пошти: e.dul@gminagorzyce.pl

Monika Zając – stanowisko ds. promocji i komunikacji społecznej

 • tel. 15 836 20 75 wew. 33
  тел.: 15 836 20 75 доб. 33
 • pok. nr 18 / кім № 18

 • e-mail / Адреса електронної пошти: m.zajac@gminagorzyce.pl

Bartłomiej Paciorek – stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami

 • tel. 15 836 20 75 wew. 12
  тел.: 15 836 20 75 доб. 12
 • pok. nr 7 / кім № 7

 • e-mail / Адреса електронної пошти: b.paciorek@gminagorzyce.pl

Mieczysława Wicińska – stanowisko ds. ochrony środowiska

 • tel. 15 836 20 75 wew. 22
  тел.: 15 836 20 75 доб. 22
 • pok. nr 6 / кім № 6

 • e-mail / Адреса електронної пошти: m.wicinska@gminagorzyce.pl

Jolanta Bartoszek – stanowisko ds. gospodarowania odpadami komunalnymi

 • tel. 15 836 20 75 wew. 22
  тел.: 15 836 20 75 доб. 22
 • pok. nr 6 / кім № 6

 • e-mail / Адреса електронної пошти: j.bartoszek@gminagorzyce.pl

Andrzej Paczkowski – stanowisko ds. planowania przestrzennego i budownictwa

 • tel. 15 836 20 75 wew. 12
  тел.: 15 836 20 75 доб. 12
 • pok. nr 7 / кім № 7

 • e-mail / Адреса електронної пошти: a.paczkowski@gminagorzyce.pl

Krzysztof Bartoszek – stanowisko ds. inwestycji i zamówień publicznych

 • tel. 15 836 20 75 wew. 32
  тел.: 15 836 20 75 доб. 32
 • pok. nr 17 / кім № 17

 • e-mail / Адреса електронної пошти: k.bartoszek@gminagorzyce.pl

Marian Urbaniak – stanowisko ds. dróg i spraw energetycznych

 • tel. 15 836 20 75 wew. 13
  тел.: 15 836 20 75 доб. 13
 • pok. nr 19 / кім № 19

 • e-mail / Адреса електронної пошти: m.urbaniak@gminagorzyce.pl

Paweł Warzycki – stanowisko ds. remontów i administrowania budynkami komunalnymi

 • tel. 15 836 20 75 wew. 32
  тел.: 15 836 20 75 доб. 32
 • pok. nr 17 / кім № 17

 • e-mail / Адреса електронної пошти: p.warzycki@gminagorzyce.pl

Tomasz Słowiński – stanowisko ds. zarządzania kryzysowego

 • tel. 15 836 20 75 wew. 32
  тел.: 15 836 20 75 доб. 32
 • pok. nr 17 / кім № 17

 • e-mail / Адреса електронної пошти: t.slowinski@gminagorzyce.pl

Małgorzata Żurek-Pasieczna – stanowisko ds. oświaty

 • tel. 15 836 20 75 w
  тел.: 15 836 20 75 доб. 13
 • pok. nr 19 / кім № 19

 • e-mail / Адреса електронної пошти: m.pasieczna@gminagorzyce.pl

Agnieszka Duszkiewicz – stanowisko ds. gospodarowania terenami zieleni

 • tel. 15 836 20 75 wew. 32
  тел.: 15 836 20 75 доб. 32
 • pok. nr 17 / кім № 17

 • e-mail / Адреса електронної пошти: a.duszkiewicz@gminagorzyce.pl

Magdalena Stachula – stanowisko ds. prowadzenia Punktu Czyste Powietrze

 • tel. 15 836 20 75 wew. 22
  тел.: 15 836 20 75 доб. 22
 • pok. nr 6 / кім № 6

 • e-mail / Адреса електронної пошти: m.stachula@gminagorzyce.pl

Daniel Mazur – stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej / informatyk

 • tel. 15 836 20 75 wew. 13
  тел.: 15 836 20 75 доб. 13
 • pok. nr 19 / кім № 19

 • e-mail / Адреса електронної пошти: d.mazur@gminagorzyce.pl