Pracodawco pomóż uchodźcom z Ukrainy

Zapraszamy do składania ofert zatrudnienia dla obywateli Ukrainy poprzez:

Na każdym etapie składania oferty pracy możesz liczyć na wsparcie pracowników urzędów pracy.
Pamiętaj, aby w uwagach oferty dodać komentarz, że oferta skierowana jest do obywateli Ukrainy.
W celu zgłoszenia oferty pracy przygotuj następujące informacje:

  • nazwę firmy, adres, numer telefonu, numer identyfikacji podatkowej,
  • nazwę stanowiska pracy, liczbę wolnych miejsc pracy w ramach stanowiska z uwzględnieniem liczby wolnych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych,
  • ogólny zakres obowiązków,
  • miejsce wykonywania pracy,
  • rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy,
  • wysokość proponowanego wynagrodzenia brutto,
  • datę rozpoczęcia pracy, informację o systemie i rozkładzie czasu pracy, system wynagradzania, wymiar czasu pracy i okres zatrudnienia w przypadku pracy na podstawie umowy o pracę albo okres wykonywania umowy w przypadku umowy cywilnoprawnej,
  • jakie są oczekiwania wobec kandydatów do pracy, w tym: poziom wykształcenia, umiejętności, uprawnienia, doświadczenie zawodowe, znajomość języków obcych z określeniem poziomu ich znajomości.

Twoja oferta zostanie wprowadzona do systemu teleinformatycznego urzędów pracy i upowszechniona w Centralnej Bazie Ofert Pracy – https://oferty.praca.gov.pl (w tym w języku ukraińskim).
Pracodawco pamiętaj!
Na chwilę obecną aby zatrudnić legalnie obywatela Ukrainy musisz uzyskać dla niego jeden z dokumentów tj. zezwolenie na pracę lub oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy.

  • Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy możesz uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w terminie 7 dni na okres do 24 miesięcy.
  • Zezwolenie na pracę możesz uzyskać u właściwego Wojewody w terminie ok. 30 dni na okres do 3 lat.

Informacje o warunkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom w Polsce dostępne są na Wortalu PSZ, w tym w wersjach językowych:
angielskiej: https://lang-psz.praca.gov.pl/en
ukraińskiej: https://lang-psz.praca.gov.pl/uk
Oferty pracy dedykowane dla cudzoziemców publikowane są w ramach wersji językowych Centralnej Bazy Ofert Pracy (CBOP):
angielskiej: http://oferty.praca.gov.pl/portal/en
ukraińskiej: http://oferty.praca.gov.pl/portal/uk