Oświata / Освіта

Placówki prowadzone przez Gminę Gorzyce / Установи, якими керує гміна Гожице

Samorządowy Żłobek w Gorzycach
ul. Edukacji Narodowej 3
39-432 Gorzyce
telefon 785375737
mail: zlobekgorzyce@wp.pl
dyrektor: Aneta Trościńska

Samorządowe Przedszkole w Gorzycach
ul. Edukacji Narodowej 3
39-432 Gorzyce
tel. 15 644 55 10
e-mail: przedszkolegorzyce@interia.pl
dyrektor Ewelina Trojnacka-Rolek

Oddziały

Samorządowe Przedszkole w Gorzycach oddział w Orliskach
ul. Orliska 13
39-432 Gorzyce

Samorządowe Przedszkole w Gorzycach oddział we Wrzawach
Wrzawy 490
39-432 Gorzyce
tel. 15 836 36 28

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trześni
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
Przedszkole w Trześni
Trześń
ul. Szkolna 2
39-432 Gorzyce
tel./faks: 15 836 29 12
e-mail:sptrzesn@op.pl
dyrektor Jerzy Paw

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokolnikach
Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Sokolnikach i Przedszkole
Przedszkole w Sokolnikach
Sokolniki
ul. Sandomierska 80
39-432 Gorzyce
tel./ faks: 15 836 35 50
e-mail: zspsokolniki@onet.pl
dyrektor Małgorzata Wajs

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Jachowicza w Furmanach
Furmany
ul. Kościelna 2
39-400 Tarnobrzeg
tel./faks. 15 836 36 04
e-mail: spfurmany@op.pl
dyrektor Jolanta Rękas

Szkoła Podstawowa im. ks. Adama Osetka w Gorzycach
ul. Szkolna 45
39-432 Gorzyce
tel./faks: 15 836 28 14
e-mail: psp_gorzyce1@interia.pl
dyrektor Piotr Elżakowski

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w  Gorzycach
Gorzyce
ul. Edukacji Narodowej 3
39-432 Gorzyce
tel./faks: 15 836 18 69
e-mail: szkola@sp2gorzyce.pl
dyrektor Sylwester Kotwica
zastępca dyrektora Katarzyna Stępień

Szkoła Podstawowa we Wrzawach
Wrzawy 490
39-432 Gorzyce
tel./faks: 15 836 36 28
e-mail: szkolapodstawowawrzawy@wp.pl
dyrektor Wiesław Tworek

Placówki prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu / Установи, якими керує Повітове управління в Тарнобжегу

Zespół Szkół im. por. Józefa Sarny w Gorzycach
ul. Żwirki i Wigury, 39-432 Gorzyce
tel. 15 836 20 87
e-mail: zsgorzyce@wp.pl
dyrektor Krzysztof Komórkiewicz