Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Gorzyce z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Wójt Gminy Gorzyce informuje, że w wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu upowszechniania kultury fizycznej dokonano wyboru następujących ofert:

Nr zadania Nazwa zadania publicznego Wysokość przyznanych środków publicznych Nazwa oferenta
1 Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Sokolniki. 15 000,00 Ludowy Klub Sportowy Sokół Sokolniki

Gorzyce, dnia 07.09.2022 r.

Wójt Gminy Gorzyce
Leszek Surdy

Opublikowany przez Opublikowano: 7 września 13:25, 2022

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print