Jednostki pomocnicze (przewodniczący, sołtysi)

Jednostką pomocniczą gminy jest sołectwo tworzone przez radę gminy w drodze uchwały.

Nazwa sołectwa, zasięg terytorialny, organizacja i zakres działania określa statut sołectwa nadany uchwałą rady gminy po konsultacjach z mieszkańcami. Organem uchwałodawczym w sołectwie/osiedlu jest zebranie wiejskie/osiedlowe,
a wykonawczym – sołtys/przewodniczący. W swej działalności sołtys/przewodniczący wspierany jest przez radę sołecką/zarząd osiedla.
W skład gminy Gorzyce  wchodzi 8 sołectw: Gorzyce, Wrzawy, Sokolniki, Trześń, Furmany, Motycze Poduchowne, Orliska
i Zalesie Gorzyckie. Miejscowość Gorzyce administracyjnie podzielona jest na sołectwo i osiedle.

Jednostki pomocnicze (kadencja VIII)

sołectwo Furmany
Wiesław Biskup

sołectwo Gorzyce
Józefa Leśniak

osiedle Gorzyce
Marian Zimnicki

sołectwo Motycze Poduchowne
Marian Chmura

sołectwo Orliska
Jerzy Stachula

sołectwo Sokolniki
Bronisław Robak

sołectwo Trześń
Henryk Matyka

sołectwo Wrzawy
Ryszard Fyda

sołectwo Zalesie Gorzyckie
Anna Wicińska

Jednostki pomocnicze VII kadencja (2014-2018)

Jednostki pomocnicze VI kadencja (2000-2014)

Jednostki pomocnicze V kadencja (1996-2000)

Jednostki pomocnicze IV kadencja (1992-1996)

Jednostki pomocnicze III kadencja (1998-1992)

Jednostki pomocnicze II kadencja (1994-1998)

Jednostki pomocnicze I kadencja (1990-1994)