Zasłużeni dla gminy Gorzyce

21 kwietnia 2017 r. Rada Gminy Gorzyce podjęła Uchwałę nr XXXVI/241/17 w sprawie ustanowienia
i określenia zasad przyznawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Gorzyce” oraz tytułu „Zasłużony dla Gminy Gorzyce”.

Tytuł Honorowy Obywatel Gminy Gorzyce i Zasłużony dla Gminy Gorzyce to najwyższe godności przyznawane tym, którzy
w sposób szczególny pracowali i pracują dla dobra Małej Ojczyzny.

Wniosek do Rady Gminy Gorzyce w sprawie przyznania tytułu mogą złożyć: Wójt Gminy Gorzyce, Przewodniczący Rady Gminy Gorzyce, jednostki organizacyjne, społeczne, polityczne, stowarzyszenia działające na terenie gminy, grupa co najmniej
50 mieszkańców gminy, sołtys wraz z radą sołecką, przewodniczący zarządu osiedla wraz z zarządem.