Partnerstwa

Partnerstwo z gminą Nowogrodziec

Dostrzegając wzajemne powiązania historyczne oraz łączące obie gminy korzenie przodków, Gmina Nowogrodziec i Gmina Gorzyce niniejszym porozumieniem postanawiają nawiązać współpracę w zakresie rozwoju: gospodarczego, rolniczego, społecznego, kulturalnego, sportowego, edukacyjnego oraz bezpieczeństwa publicznego. Dobrowolna współpraca ma na celu realizację wspólnych projektów, podejmowanie działań promocyjnych oraz pogłębianie wiedzy na temat wspólnych dziejów historycznych łączących obie gminy – tymi słowami otwiera się umowa współpracy pomiędzy Nowogrodźcem, a Gorzycami.

Umowa została podpisana 23 czerwca 2017 roku przez wójta gminy Gorzyce Leszka Surdego oraz burmistrza Nowogrodźca Roberta Marka Relicha.

Wójt Gminy Gorzyce i Burmistrz Nowogrodźca podpisują prozumienie o wsajemnej współpracy

O partnerskiej gminie Nowogrodziec

Nowogrodziec to gmina bogata w piękną tradycję związaną z garncarstwem, folklorem i kulturą ludową. Położona jest
w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego, na pograniczu Pogórza Izerskiego i Borów Dolnośląskich.
Zajmuje powierzchnię 176,3 km2, w tym 16,2 km2 przypada na miasto, administracyjnie składa się z miasta Nowogrodziec
i 12 miejscowości wiejskich. Gminę Nowogrodziec zamieszkuje 15 tys. osób.

Gmina charakteryzuje się dużymi zasobami kopalin użytecznych i różnorodnością wstępowania surowców mineralnych. Najważniejszym dla gospodarki jest surowiec ilasty występujący w różnych odmianach – jako glinki ceramiki szlachetnej, kamionkowe, ogniotrwałe oraz gliny ceramiki budowlanej. Na bazie tych surowców rozwinął się przemysł wydobywczy
i przetwórczy surowców ceramicznych oraz materiałów budowlanych.

Historia

Historia miasta sięga roku 1202, kiedy to książę Henryk Brodaty założył zamek myśliwski. W 1217 roku książę miał ofiarować zamek swojej żonie – Jadwidze Śląskiej, która dała go jako uposażenie zakonowi Magdalenek. Klasztor wkrótce objął patronat nad okolicznymi kościołami i z czasem stał się właścicielem pobliskich wsi, a w 1495 roku także miasta.

Ważnym wydarzeniem w dziejach Nowogrodźca było przybycie w roku 1547 z Bolesławca garncarza Jonasza Andersa, który wzniósł pierwszą w mieście garncarnię. Znajdujące się w okolicach miasta złoża glinki pozwoliły na intensywny rozwój rzemiosła ceramicznego, dzięki czemu już w roku 1689 powstał tu pierwszy cech garncarski.

Wśród atrakcji wartych zobaczenia jest wieża widokowa w Nowogrodźcu. Wzniesiona została przez mieszczanina nowogrodzieckiego Alfreda Simona w 1892r. dla upamiętnienia setnej rocznicy przybycia jego rodziny z Francji do Nowogrodźca. Wieżę wzniesiono na wzór średniowiecznego kasztelu z miejscowego ciosanego piaskowca i cegły ołdrzychowskiej. Dawniej do wysokości pierwszej kondygnacji opasała ją drewniana konstrukcja działającej tutaj restauracji.

Największą atrakcją kulturalną jest coroczny Międzynarodowy Festiwal Muzyczny „Muzyka u Józefa Ignacego Schnabla“
w Nowogrodźcu. Podczas festiwalu miasto gości światowej sławy wykonawców muzyki klasycznej oraz najlepsze światowe orkiestry.