Strategia gminy Gorzyce

Strategia rozwoju gminy to dokument, który jest pomocny w skutecznym zarządzaniu gminą
i pozyskiwaniu funduszy na inwestycje.

Strategia wskazuje kierunki rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego. Dokument tworzony jest na podstawie konsultacji z mieszkańcami.