Statut gminy Gorzyce

Statut określa organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów gminy.

Obowiązujący statut gminy Gorzyce został przyjęty uchwałą nr LIX/375/18 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 września 2018 r.
w sprawie Statutu Gminy Gorzyce