Za zimowe utrzymanie dróg i chodników, których zarządcą jest gmina, odpowiada Zakład Gospodarki Komunalnej w Gorzycach.

Kolejność odśnieżania dróg gminnych odbywa się według ustalonych standardów. W pierwszej kolejności odśnieżane są główne drogi dojazdowe do miejscowości, w tym drogi o największym natężeniu ruchu drogowego. Dalej odśnieżane są pozostałe drogi i chodniki.

Zdajemy sobie sprawę, że intensywne opady śniegu są dużym utrudnieniem w codziennym funkcjonowaniu, dlatego w przypadku uwag, sugestii dotyczących zimowego utrzymania dróg, prosimy o niezwłoczny kontakt pod nr tel. 15 644 68 39 w godz. 7.00-15.00 lub 733 100 049.

W miarę możliwości pracownicy ZGK zareagują na Państwa interwencję najszybciej jak to możliwe. Prosimy jednak o wyrozumiałość i cierpliwość, w szczególności, gdy intensywność opadów jest zwiększona.

Na terenie gminy zlokalizowane są drogi powiatowe, wojewódzka i krajowa – za ich utrzymanie odpowiadają określeni zarządcy.

Za odśnieżanie dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy Gorzyce odpowiada Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego z siedzibą w Nowej Dębie tel. 15 846 49 10

DROGI POWIATOWE
1089R od drogi 854 – Goczałkowice
1090R Trześń – Grębów
1092R Trześń – Furmany
1094R Furmany – Żupawa – Stale
1093R Tarnobrzeg – st. Kol. Grębów
1011R Kawęczyn – Skowierzyn
1017R Zaleszany – Zabrnie
1091R Sokolniki – Orliska

Za odśnieżanie drogi wojewódzkiej zlokalizowanej na terenie gminy Gorzyce (nr 854 – Wrzawy – Gorzyce) odpowiada:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Stalowej Woli tel. 15 842 92 89

Za odśnieżanie drogi krajowej zlokalizowanej na terenie gminy Gorzyce (nr 77 – Lipnik – Przemyśl) odpowiada:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Rejon w Nisku
tel. 15 841 22 13

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Za uprzątnięcie śniegu z chodnika przy bloku wielorodzinnym odpowiada zarządca budynku.
Ten obowiązek dotyczy także właścicieli prywatnych posesji – każdy z nich ma obowiązek uprzątnąć ten fragment chodnika, który przylega bezpośrednio do jego domu.

STANDARDY UTRZYMANIA DRÓG W OKRESIE ZIMOWYM NA DROGACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ GMINĘ GORZYCE

Lp.  Standard Opis standardu Dopuszczalne odstępstwa od standardu po ustaniu zjawisk z określeniem czasu, w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte (zlikwidowane)
Po ustaniu opadów śniegu  Od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego
1.  Jezdnia:
– czarna,
– sucha,
– może być mokra,
– przejezdność całodobowa.
Dotyczy jezdni i poboczy:
– śnieg luźny może zalegać – do 2 godz.,
– błoto pośniegowe może występować – do 2 godz;
– gołoledzi – 2 godz.,
– szronu – 2 godz.,
– szadzi – 2 godz.,
– lodowicy – 2 godz.,
– śliskości pośniegowej – 2 godz.;
2.  II  Jezdnia odśnieżona a śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości. – śnieg luźny – do 6 godz.,
– błoto pośniegowe – do 6 godz.,
– może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nieutrudniającej ruchu;
– gołoledzi – 4 godz.,
– szronu – 4 godz.,
– szadzi – 4 godz.,
– lodowicy – 5 godz.,
– śliskości pośniegowej – 5 godz.;
3.  III  Jezdnia odśnieżona na całej szerokości a śliskość zimowa zlikwidowana na:
– na skrzyżowaniach z drogami twardymi,
– skrzyżowaniach z liniami kolejowymi,
– przystankach autobusowych,
– innych miejscach ustalonych przez zarządcę drogi.
– śnieg luźny może zalegać – do 10 godz.,
– może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych,
– zaspy mogą występować – do 10 godz.;
– gołoledzi – 8 godz.,
– szronu – 8 godz.,
– szadzi – 8 godz.,
– lodowicy – 8 godz.,
– śliskości pośniegowej – 8 godz.;
4.  IV  Jezdnie ośnieżone na całej szerokości, posypane.
Chodniki odśnieżone, posypane.
– śnieg luźny może zalegać – do 16 godz.,
– może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych,
– zaspy mogą występować – do 16 godz.;
– gołoledzi – 16 godz.,
– szronu – 16 godz.,
– szadzi – 16 godz.,
– lodowicy – 16 godz.,
– śliskości pośniegowej – 16 godz.;
Opublikowany przez Opublikowano: 15 grudnia 15:30, 2022

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print