Zarządzenie 22/24 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 01.02.2024 w sprawie odwołania przetargu na sprzedaż nieruchomości.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

  1. Odwołuje pierwszy przetarg ustny nieograniczony, wyznaczony na dzień 23 lutego 2024 roku na godzinę 11:00, dotyczący sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Gorzyce, stanowiącej działkę nr ewid. 1912/4 o pow. 0,1060 ha objętej KW TB1T/00034539/5, ogłoszony Zarządzeniem nr 9/24 z dnia 12.01.2024 roku.
  2. Przyczyną odwołania przetargu jest wniosek właściciela nieruchomości sąsiedniej o ustanowienie służebności przejazdu przez działkę nr ewid. 1912/4 obręb Gorzyce stanowiącej własność Gminy Gorzyce.

Załącznik:
– Zarządzenie 22/24 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 01.02.2024 w sprawie odwołania przetargu na sprzedaż nieruchomości (46 KB DOC, 48 KB PDF)

Opublikowany przez Opublikowano: 1 lutego 14:35, 2024

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print