Zarządzenie 28/24 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 13.02.2024 w sprawie odwołania przetargu na sprzedaż nieruchomości.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

  1. Odwołuje pierwszy przetarg ustny ograniczony, wyznaczony na dzień 16 lutego 2024 roku na godzinę 11:00, dotyczący sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Gorzyce, stanowiącej działkę nr ewid. 73/6 o pow. 0,0200 ha objętej KW TB1T/00035354/1, ogłoszony Zarządzeniem nr 8/24 z dnia 12.01.2024 roku.
  2. Przyczyną odwołania przetargu jest obowiązująca umowa dzierżawy na działce nr ewid. 73/6 powstałej z podziału działki nr ewid. 73/1 obręb Gorzyce.

Załączniki:
– Zarządzenie 28/24 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 13.02.2024 w sprawie odwołania przetargu na sprzedaż nieruchomości (48 KB PDF, 46 KB DOC)

Opublikowany przez Opublikowano: 13 lutego 13:59, 2024

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print