Wójt Gminy Gorzyce zaprasza interesariuszy rewitalizacji na warsztaty związane z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzyce na lata 2023 – 2030, które odbędą się w dniu 9 sierpnia 2023 roku o godzinie 12.00 w budynku Remizy OSP Gorzyce.

Podczas spotkania przeprowadzona zostanie dyskusja mająca na celu poznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców, a także określenie najważniejszych problemów i potencjałów charakteryzujących obszar rewitalizacji, zebrane opinie pomogą w zaplanowaniu działań dążących do wyprowadzenia wyznaczonego obszaru ze stanu kryzysowego.

Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele uwag i propozycji, które przyczynią się do zdiagnozowania kluczowych problemów koniecznych do rozwiązania w procesie rewitalizacji oraz możliwych do wykorzystania potencjałów obszaru rewitalizacji.

Leszek Surdy
Wójt Gminy Gorzyce

Tu przeczytasz więcej o wcześniejszej edycji programu  http://www.gminagorzyce.pl/…/dokumenty…/gminne-programy/

Opublikowany przez Opublikowano: 2 sierpnia 14:53, 2023

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print