Wójt Gminy Gorzyce zaprasza na spotkanie otwarte w ramach konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzyce na lata 2023–2030, które odbędzie się 20 listopada 2023 r. o godz. 14:00 w świetlicy wiejskiej w Gorzycach przy ul. Pańskiej 1.

Na spotkaniu przedstawione zostaną główne założenia dokumentu tj. wizja podobszaru rewitalizacji (planowany efekt działań rewitalizacyjnych), misja, cele rewitalizacji wraz z odpowiadającymi im kierunkami działań, a także zakres rzeczowy podstawowych i uzupełniających projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Będzie również zapewniona możliwość złożenia uwag i opinii.

Załączniki:
– Ogłoszenie o spotkaniu (98 KB DOCX, 34 KB PDF)

Opublikowany przez Opublikowano: 13 listopada 12:58, 2023

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print