Informujemy, że od 10 maja rozpoczyna się sprzedaż końcowa węgla będącego w dyspozycji gminy Gorzyce, sprowadzonego w ramach preferencyjnego zakupu. Mieszkańcy, uprawnieni do dodatku węglowego, którzy chcą dokonać zakupu węgla, muszą złożyć stosowny wniosek. Wniosek dostępny jest na stronie Urzędu Gminy Gorzyce oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorzycach.

Wnioski przyjmowane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorzycach od dnia 10 maja br. do wyczerpania zapasów surowca, jednak nie dłużej niż do 16 czerwca 2023 r. i rozpatrywane będą w kolejności wpłynięcia.

Gmina Gorzyce do sprzedaży końcowej posiada:

 • Groszek II Wesoła – 9 ton
  – KWK Mysłowice – Wesoła
 • Orzech – 63 ton
  – KWK Piast – Ziemowit Ruch Ziemowit,
  – KWK ROW Ruch Jankowice.

Cena węgla bez względu na sortyment wynosi 2 000,00 zł brutto za tonę i nie zawiera kosztów transportu ze składu do gospodarstwa domowego.

Zmiany w ustawie zakładają:

 • wydłużenie okresu działania ustawowego systemu dystrybucji węgla ;
 • brak limitu ilościowego na jedno gospodarstwo domowe. Tym samym niezależnie od tego, czy mieszkaniec kupił już węgiel w ilości maksymalnej przewidzianej ustawą, teraz będzie mógł zakupić dodatkową ilość węgla;
 • węgiel dla mieszkańców innych gmin. Zgodnie z nowelizacją możliwy jest zakup węgla przez mieszkańców innych gmin na podstawie posiadanego zaświadczenia, o ile są uprawnieni do dodatku węglowego.

Załącznik:
– Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego (sprzedaż końcowa) (PDF 477 KB, 49 KB DOC)

—————————————————————————————————————————–

Przypominamy, że wnioski na zakup preferencyjny paliwa stałego można składać tylko do 15 kwietnia 2023 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorzycach, natomiast odbiór zadeklarowanej ilości będzie możliwy do 30 kwietnia 2023 r.

Prosimy osoby, które złożyły wnioski na zakup węgla i nie wykupiły zadeklarowanej ilości o jak najszybsze dokonanie wpłaty i odbiór paliwa stałego.

Szczegółowe informacje w Urzędzie Gminy Gorzyce pod nr. tel. 15 836 207 5 ww. 22

—————————————————————————————————————————–

Informujemy, że uprawnieni Mieszkańcy, którzy nie złożyli wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego na okres od 01.01.2023 r. do 30.04.2023 r. a są zainteresowani jego zakupem po cenach preferencyjnych tj. 2.000,00 zł za tonę, proszeni są o składanie wniosków:

 • bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorzycach, ul. 3 Maja 4, 39-432 Gorzyce w godzinach 7.30 – 15.30;
 • lub przesyłając go za pośrednictwem operatora pocztowego na ww. adres,
 • lub elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej – platformy e-PUAP Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach.

Przypomniany również, że Mieszkańcy, którzy złożyli w 2022 roku wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego na okres od 01.01.2023 r. do 30.04.2023 r. nie muszą ich ponownie składać.

Wnioskodawcy proszeni są o oczekiwanie na kontakt telefoniczny ze strony pracownika Urzędu Gminy w celu ustalenia szczegółów płatności oraz odbioru węgla ze składu.

Kontakt odbywa się zgodnie z kolejnością składania wniosków do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach oraz dostępnością odpowiedniego sortymentu węgla na składzie.

Załącznik:
– Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego (479 KB PDF, 54 KB DOC)

—————————————————————————————————————————–

Bardzo prosimy mieszkańców, którzy złożyli stosowne wnioski o zakup preferencyjnego paliwa stałego, o oczekiwanie na kontakt telefoniczny ze strony pracownika Urzędu Gminy w celu ustalenia szczegółów płatności oraz odbioru węgla ze składu.

Kontakt odbywać się będzie zgodnie z kolejnością składania wniosków do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach oraz dostępnością odpowiedniego sortymentu węgla na składzie.

—————————————————————————————————————————–

Informacja dla mieszkańców dotycząca dystrybucji węgla

Uprzejmie, informujemy że na terenie Gminy Gorzyce zlokalizowane są trzy składy węglowe w zakresie dystrybucji węgla gospodarstw domowych;

 1. Truck Serwis z siedzibą Trześń ul. Gorzycka 101, 39-432 Gorzyce
 2. Usługi Transportowe oraz Handel Oboźny z siedzibą Wrzawy 207, 39-432 Gorzyce,
 3. Usługi Transportowe Handel Obwoźny z siedzibą Sokolniki 83, 39-432 Gorzyce

—————————————————————————————————————————–

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 25 listopada br. podpisaliśmy umowę z Firmą Truck Serwis Wojciech Kułaga Trześń, ul. Gorzycka 101, 39-432 Gorzyce.

Powyższa firma, będzie świadczyła usługę transportu, dystrybucji i wydawania węgla wśród mieszkańców Gminy Gorzyce.

Gmina będzie sprzedawać węgiel w ramach zakupu preferencyjnego po cenie 2 000,00 zł brutto za jedną tonę węgla. Do ceny wskazanej nie jest wliczony koszt transportu paliwa stałego z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego. Koszty związane z transportem węgla z ww. składu do miejsca zamieszkania pokrywa mieszkaniec. Węgiel może odebrać również transportem własnym.

Jeżeli wniosek na zakup węgla zostanie pozytywnie zweryfikowany Wnioskodawca zostanie powiadomiony telefonicznie o konieczności uiszczenia opłaty oraz otrzyma dowód wpłaty na zakup węgla.

Opłatę można opłacić za pośrednictwem:

 • Banków bądź Poczty,
 • w placówkach Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu Oddział w Gorzycach (bez dodatkowych opłat) ul. Piłsudskiego 1, 39-432 Gorzyce
 • przelewem.

WAŻNE: Następnie po upływie 3 dni od dokonania wpłaty prosimy o zgłaszanie się z dowodem wpłaty do Urzędu Gminy Gorzyce po odbiór Faktury VAT, która będzie stanowić podstawę do odbioru zakupionego węgla.

Wg. stanu na dzień 30 listopada br. Kopalnia nie dostarczyła jeszcze węgla na nasz skład. O terminie dystrybucji węgla będziemy Państwa informować na bieżąco.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 15 8362075 wew. 22

Wójt Gminy Gorzyce
Leszek Surdy

—————————————————————————————————————————–

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn. Dystrybucja węgla w ramach zakupu preferencyjnego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych położonych na terenie Gminy Gorzyce

—————————————————————————————————————————–

Od dnia 07.11.2022 roku mieszkańcy Gminy Gorzyce mogą składać wnioski o zakup węgla po preferencyjnej cenie nie wyższej niż 2 000, 00 zł brutto.

Urząd Gminy Gorzyce wyznaczył termin składania wniosków do dnia 10.11.2022 r., ze względu na konieczność oszacowania ilości potrzeb gospodarstw domowych na węgiel kamienny i podjęcie działań w zakresie zakupu oraz dystrybucji węgla.

Informujemy również, że termin składania wniosków o zakup preferencyjnego węgla został przedłużony do dnia 18.11.2022 r.

Od dnia 7 listopada do dnia 18 listopada 2022 roku będą przyjmowane wnioski o zakup preferencyjny węgla w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. 3 Maja 4, 39-432 Gorzyce, tel. 15 836 23 25 dla osób, które uprawnione są do dodatku węglowego.

We wniosku należy podać oprócz innych danych zapotrzebowanie na węgiel do grudnia 2022 roku oraz do końca kwietnia 2023 roku.

Węgiel dla każdego uprawnionego mieszkańca gminy Gorzyce będzie dostępny w ilości 1,5 tony w bieżącym roku i 1,5 tony w przyszłym roku dla każdego uprawnionego.

Wniosek jest dostępny na stronie gminy www.gminagorzyce.pl oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Dodatkowe informacje są podane na stronach gminy a także można je uzyskać pod tel. 15 836 20 75 wew. 22 w Urzędzie Gminy Gorzyce.

Proszę o składanie wniosków w podanym terminie.

Wnioski można złożyć:
– bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorzycach, ul. 3 Maja 4, 39-432 Gorzyce w godzinach 7.30 – 15.30 nr tel. 158362325,
– przesyłając go za pośrednictwem operatora pocztowego,
– elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej – platformy e-PUAP.

Załączniki:
1. Wniosek (PDF 479 KB, DOC 54 KB)

Opublikowany przez Opublikowano: 7 listopada 10:34, 2022

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print