Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” oraz Fundacja Przestrzeń Lokalna, w związku z realizacją projektu pn. „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023” zapraszają do składania wniosków w ramach kolejnego naboru prowadzonego w ramach powyższego projektu.
Projekt uzyskał dotację w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2023, nadzorowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (tj. NIW- CRSO).
Głównymi celami tego ogólnopolskiego Programu są: zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych, wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne, wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych, wzmocnienie potencjału trzeciego sektora.
W ramach planowanego konkursu organizatorzy chcą przekazać mieszkańcom województwa podkarpackiego działających na rzecz organizacji pozarządowym oraz działających w ramach grup nieformalnych i samopomocowych łączną kwotę – 606.400,00 zł na realizację inicjatyw w wybranej przez siebie ścieżce dotacyjnej tj.:
– Ścieżka I – Oddolne inicjatywy mieszkańców;
– Ścieżka II – Ścieżka rozwoju dla młodych organizacji „rozwój młodej organizacji”;
– Ścieżka III – Wsparcie działań promocyjnych;
– Ścieżka IV – Mikrodotacje branżowe;
W ramach projektu realizatorzy inicjatyw zostają objęci wsparciem informacyjnym, szkoleniowym, doradczym oraz szkoleniami specjalistycznymi.
Nabór do konkursu w roku 2023 rozpoczyna się z dniem 22 lutego i trwać będzie do 20 marca 2023 r. roku, godz. 16:00.
Realizacja nagrodzonych inicjatyw odbywać się będzie w terminie od 1 czerwca 2023 r. do 31 października 2023 r.
Szczegółowe informacje zawiera Regulamin Konkursu zamieszczony na portalu: www.podkarpackieinicjatywylokalne.pl
Dodatkowo wszelkich informacji udzielają również koordynatorzy projektu.

Fundacja Fundusz Lokalny SMK: powiaty- stalowowolski, tarnobrzeski, mielecki, kolbuszowski i ropczycko-sędziszowski; Sebastian Nabrzeski – koordynator; tel.: 663 122 098; e-mail: snabrzeski@gmail.com

Mat. informacyjny przygotowany przez Fundację Fundusz Lokalny SMK

Opublikowany przez Opublikowano: 23 lutego 14:13, 2023

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print