Wójt Gminy Gorzyce ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tym samym Dzierżawcą, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Zgodnie z art. 35 ust 1, 1b i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) Uchwałą Rady Gminy Gorzyce nr LV/386/18 z dnia 09 lipca 2018 roku w sprawie określenia zasad, nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, Wójt Gminy Gorzyce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tym samym Dzierżawcą, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Wykaz zamieszcza się na okres 21 dni od dnia 05.07.2023 roku do 26.07.2023 roku

Obręb Nr działki Powierzchnia działki w ha Powierzchnia działki wydzierżawianej w ha, klasa w ha Księga wieczysta Przeznaczenie w planie / przeznaczenie w studium Termin płatności Wysokość dzierżawy za rok dzierżawy Aktualizacja opłat Opis Okres umowy
1. Sokolniki 2710 1,1216 0,9956

WVI-0,0225

ŁIV-0,3397

ŁV-0,4828

ŁVI-0,1506

TB1T/00037348/0 Zgodnie z planem tereny gruntów rolnych własności prywatnej i samorządowej przewidziane do zalesienia oznaczone symbolem G101RPL Do 15 września każdego roku 144,28 zł netto plus VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1 stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy) Działka bez obciążeń i zobowiązań wykorzystywana na łąkę położona w sąsiedztwie lasu i łąk Przedłużenie umowy dzierżawy na 3 lata

Uchwała LV/386/18

2. Sokolniki 1215 13,9144 2,6862

LzrVI-2,6862

TB1T/00037348/0 Część działki przeznaczona w miejscowym planie pod tereny gruntów rolnych własności prywatnej i samorządowej przewidziane do zalesienia oznaczone symbolem G69RPL oraz część działki zgodnie ze studium oznaczona symbolem 23ZL – lasy Do 15 września każdego roku 348,68 zł netto plus VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1 stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy) Działka bez obciążeń i zobowiązań wykorzystywana na cele rolne położona w sąsiedztwie lasów i gruntów rolnych Przedłużenie umowy dzierżawy na 3 lata

Uchwała LV/386/18

3. Sokolniki 2654/2 1,5670 1,5670

ŁVI-1,5670

TB1T/00037348/0 Brak planu. Zgodnie ze studium  część działki oznaczona symbolem 11P – obiekty produkcyjne, składy magazyny oraz 64 R jako rola Do 15 września każdego roku 216,42 zł netto plus VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1 stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy) Działka bez obciążeń i zobowiązań wykorzystywana na łąkę położona w sąsiedztwie drogi powiatowej oraz zakładów przemysłowych Przedłużenie umowy dzierżawy na 3 lata

Uchwała LV/386/18

4. Sokolniki 1982 3,2611 0,1000

PsIV-0,1000

TB1T/00037348/0 Część działki przeznaczona pod tereny gruntów rolnych własności prywatnej i samorządowej przewidziane do zalesienia oznaczone symbolem G92RPL oraz część zgodnie ze studium oznaczona symbolem 114 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna Do 15 września każdego roku 72,14 zł netto plus VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1 stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy) Działka bez obciążeń i zobowiązań wykorzystywana na cele rolne położona w sąsiedztwie domów drogi powiatowej Przedłużenie umowy dzierżawy na 3 lata

Uchwała LV/386/18

5. Sokolniki 2203 0,6582 0,6582

ŁV-0,6583

TB1T/00037348/0 Działka przeznaczona pod tereny gruntów rolnych własności prywatnej i samorządowej przewidziane do zalesienia oznaczone symbolem G94RPL Do 15 września każdego roku 108,21 zł netto plus VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1 stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy) Działka bez obciążeń i zobowiązań wykorzystywana na pastwisko położona w sąsiedztwie łąk i lasu Przedłużenie umowy dzierżawy na 3 lata

Uchwała LV/386/18

6. Zalesie Gorzyckie 461/1 1,2997 1,2997

PsIII-0,1595

ŁIV-1,1402

TB1T/00037340/4 Brak planu. Zgodnie ze studium  działka oznaczona symbolem 10Z – teren zieleni Do 15 września każdego roku 180,35 zł netto plus VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1 stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy) Działka bez obciążeń i zobowiązań wykorzystywana na pastwisko położona w międzywalu rzeki Trześniówka Przedłużenie umowy dzierżawy na 3 lata

Uchwała LV/386/18

7. Gorzyce 2467/3

1954/13

0,1146

0,0537

Łącznie 0,0071

Bi-0,0071

TB1T/00034539/5

TB1T/00046133/6

Działki przeznaczone pod teren zabudowy usługowej wielofunkcyjnej oznaczony symbolem 11U Do 15 dnia każdego miesiąca 853,42 zł netto plus VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1 stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy) Działka bez obciążeń i zobowiązań wykorzystywana pod działalność handlowa istniejący sklep handlowy Przedłużenie umowy dzierżawy na 3 lata

Uchwała LV/386/18

 

Wójt Gminy Gorzye
Leszek Surdy

Załącznik:
– Zarządzenie 60/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 03.07.2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tym samym Dzierżawcą, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość (60 KB DOC, 229 KB PDF)

Opublikowany przez Opublikowano: 5 lipca 08:00, 2023

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print