Wójt Gminy Gorzyce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), Wójt Gminy Gorzyce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz zamieszcza się na okres 21 dni od dnia 10.05.2022 roku do 31.05.2022 roku

Nieruchomość nr ewid. 3481/4 o pow. 0,2951 ha, obręb Orliska

  1. Nr ewid. działki: 3481/4 o pow. 0,2951 ha, obręb Orliska
  2. Klasa gruntów: dr – 0,2951 ha
  3. Księga Wieczysta: TB1T/00037348/0
  4. Opis nieruchomości: Nieruchomość nie zabudowana położna w miejscowości Orliska. Działka nieregularna wydzielona z drogi gruntowej. Działka położona w sąsiedztwie terenów eksploatacji surowca. Od strony północno-wschodniej przylega do zbiornika wodnego, do terenów przeznaczonych pod wydobycie oraz lasu zaś od strony południowej do terenów przeznaczonych pod eksploatację. Dojazd do nieruchomości działką nr ewid. 3481/5 obręb Orliska. Nieruchomość nie uzbrojona.
  5. Przeznaczenie nieruchomości:
    Działka nr ewid. 3481/4 obręb Orliska zgodnie z Uchwałą nr XXIII/145/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29.05.2020 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce dla części złoża Sokolniki III w miejscowości Orliska oznaczona jest symbolem 1PG z przeznaczeniem pod powierzchniową eksploatację złóż naturalnych.
  6. Cena: 52.500,00 zł netto – (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset zł 00/100 gr) do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką
  7. Rodzaj zbycia: Przetargowy na podstawie Uchwały Nr XLVI/310/22 Rady Gminy Gorzyce z dnia 25.03.2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Orliska

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) upływa z dniem 21 czerwca 2022 roku.

Załącznik:
– Zarządzenie 58/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 09.05.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (58 KB DOC, 111 KB PDF)

Opublikowany przez Opublikowano: 10 maja 09:57, 2022

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print