Wójt Gminy Gorzyce ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 40) w związku z art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344), Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr LV/356/18 z dnia 09 lipca 2018 roku w sprawie określenia zasad, nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr XV/89/15 z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości na okres powyżej 3 lat, Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr LVIII/387/23 z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 29 lat działki należącej do Gminy Gorzyce pod budowę farmy fotowoltaicznej w drodze przetargowej.

Wykaz zamieszcza się na okres 21 dni od dnia 08.03.2023 roku do 29.03.2023 roku

Obręb Nr działki Powierzchnia działki w ha Powierzchnia działki wydzierżawianej w ha, klasa w ha Księga wieczysta Przeznaczenie w planie / przeznaczenie w studium Termin płatności Wysokość dzierżawy za rok dzierżawy Aktualizacja opłat Opis Okres umowy
1. Gorzyce 1743/636 9,8633 9,8633

PsIV-9,7652

PsVI-0,0981

TB1T/00035354/1 Brak planu.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 25R  oraz 1 ES
Do 15 września każdego roku 118.359,60 zł netto plus VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań. Wykorzystywany jako pastwisko, przeznaczony pod farmę fotowoltaiczną Powstała z podziału działki nr ewid. 1743/625 umowa dzierżawy na 29 lat

Uchwała LVIII/387/23 Rady Gminy Gorzyce

2. Gorzyce 1743/479 1,3914 0,0020

Bi-0,0020

TB1T/00035354/1 Brak planu.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 9KS –
Do 15 września każdego roku 108,21 zł netto plus VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań. Wykorzystywana jako teren pod istniejący garaż nr 44 położony w sąsiedztwie zespołu garaży blaszanych oraz murowanych Do 10 lat

Uchwała XV/89/15 Rady Gminy Gorzyce

3. Gorzyce 1743/479 1,3914 0,0020

Bi-0,0020

TB1T/00035354/1 Brak planu.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 9KS –
Do 15 września każdego roku 108,21 zł netto plus VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań. Wykorzystywana jako teren pod istniejący garaż nr 36 położony w sąsiedztwie zespołu garaży blaszanych oraz murowanych Do 10 lat

Uchwała XV/89/15 Rady Gminy Gorzyce

Wójt Gminy Gorzyce
mgr Leszek Surdy

Załączniki:
– Zarządzenie 21/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 06.03.2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (162 KB PDF, 51 KB DOC)

Opublikowany przez Opublikowano: 8 marca 12:36, 2023

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print