Wójt Gminy Gorzyce ogłasza wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Gorzyce przeznaczonych do dzierżawy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr LV/356/18 z dnia 09 lipca 2018 roku w sprawie określenia zasad, nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr XV/89/15 z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości na okres powyżej 3 lat

Wykaz zamieszcza się na okres 21 dni od dnia 09.12.2022 roku do 30.12.2022 roku

Obręb Nr działki Powierzchnia działki w ha Powierzchnia działki wydzierżawianej w ha, klasa w ha Księga wieczysta Przeznaczenie w planie / przeznaczenie w studium Termin płatności Wysokość dzierżawy za rok dzierżawy Aktualizacja opłat Opis Okres umowy
1. Gorzyce 1743/625 24,4789 0,0024
Bi-0,0024
TB1T/00035354/1 Brak planu.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 9KS –

Do 15 września każdego roku 105,10 zł netto plus VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań. Wykorzystywana jako teren pod istniejący garaż nr 194 położony w sąsiedztwie zespołu garaży blaszanych oraz murowanych umowa dzierżawy na 3 lata

Uchwała LV/386/18 Rady Gminy Gorzyce

2. Gorzyce 1743/625 24,4789 0,0020
Bi-0,0020
TB1T/00035354/1 Brak planu.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 9KS –

Do 15 września każdego roku 94,59 zł netto plus VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań. Wykorzystywana jako teren pod istniejący garaż nr 127 położony w sąsiedztwie zespołu garaży blaszanych oraz murowanych umowa dzierżawy na 3 lata

Uchwała LV/386/18 Rady Gminy Gorzyce

3. Gorzyce 1743/479 1,3914 0,0020
Bi-0,0020
TB1T/00035354/1 Brak planu.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 9KS –

Do 15 września każdego roku 94,59 zł netto plus VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań. Wykorzystywana jako teren pod istniejący garaż nr 29 położony w sąsiedztwie zespołu garaży blaszanych oraz murowanych Do 10 lat

Uchwała XV/89/15 Rady Gminy Gorzyce

4. Gorzyce 2095 0,8450 0,0020 Bi-0,0020 TB1T/00035354/1 W planie zagospodarowania teren przeznaczony pod usługi Do 15 września każdego roku 94,59 zł + VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań. Wykorzystywana jako teren pod istniejący garaż murowany nr 85 położona w sąsiedztwie zespołu garaży blaszanych oraz murowanych Do 10 lat

Uchwała XV/89/15 Rady Gminy Gorzyce

Wójt Gminy Gorzyce
Leszek Surdy

Załączniki:
– Zarządzenie 160/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 07.12.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (PDF 174 KB, DOC 53 KB)

Opublikowany przez Opublikowano: 9 grudnia 13:29, 2022

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print