Wójt Gminy Gorzyce ogłasza wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Gorzyce przeznaczonych do dzierżawy.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm. ) w związku z art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr LV/356/18 z dnia 09 lipca 2018 roku w sprawie określenia zasad, nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr XV/89/15 z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości na okres powyżej 3 lat

Wykaz zamieszcza się na okres 21 dni od dnia 26.09.2022 roku do 17.10.2022 roku

Obręb Nr działki Powierzchnia działki w ha Powierzchnia działki wydzierżawianej w ha, klasa w ha Księga wieczysta Przeznaczenie w planie / przeznaczenie w studium Termin płatności Wysokość dzierżawy za rok dzierżawy Aktualizacja opłat Opis Okres umowy
1. Gorzyce 1743/625 24,4789 0,0024
Bi-0,0024
TB1T/00035354/1 Brak planu.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 9KS –
Do 15 września każdego roku 105,10 zł netto plus VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań. Wykorzystywana jako teren pod istniejący garaż nr 194 położony w sąsiedztwie zespołu garaży blaszanych oraz murowanych umowa dzierżawy na 3 lata
Uchwała LV/386/18 Rady Gminy Gorzyce
2. Gorzyce 1743/625 24,4789 0,0020
Bi-0,0020
TB1T/00035354/1 Brak planu.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 9KS –
Do 15 września każdego roku 94,59 zł netto plus VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań. Wykorzystywana jako teren pod istniejący garaż nr 145 położony w sąsiedztwie zespołu garaży blaszanych oraz murowanych umowa dzierżawy na 3 lataU
chwała LV/386/18 Rady Gminy Gorzyce
3. Gorzyce 1743/625 24,4789 0,0020
Bi-0,0020
TB1T/00035354/1 Brak planu.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 9KS –
Do 15 września każdego roku 94,59 zł netto plus VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań. Wykorzystywana jako teren pod istniejący garaż nr 180 położony w sąsiedztwie zespołu garaży blaszanych oraz murowanych umowa dzierżawy na 3 lata
Uchwała LV/386/18 Rady Gminy Gorzyce
4. Gorzyce 1743/625 24,4789 0,0020
Bi-0,0020
TB1T/00035354/1 Brak planu.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 9KS –
Do 15 września każdego roku 94,59 zł netto plus VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań. Wykorzystywana jako teren pod istniejący garaż nr 64 położony w sąsiedztwie zespołu garaży blaszanych oraz murowanych umowa dzierżawy na 3 lata
Uchwała LV/386/18 Rady Gminy Gorzyce
5. Gorzyce 2095 0,8450 0,0020
Bi-0,0020
TB1T/00035354/1 W planie zagospodarowania teren przeznaczony pod usługi Do 15 września każdego roku 94,59 zł + VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań. Wykorzystywana jako teren pod istniejący garaż murowany nr 79 położona w sąsiedztwie zespołu garaży blaszanych oraz murowanych Do 10 lat Uchwała XV/89/15 Rady Gminy Gorzyce
6. Gorzyce 2095 0,8450 0,0020
Bi-0,0020
TB1T/00035354/1 W planie zagospodarowania teren przeznaczony pod usługi Do 15 września każdego roku 94,59 zł + VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań. Wykorzystywana jako teren pod istniejący garaż blaszany nr 69 położona w sąsiedztwie zespołu garaży blaszanych oraz murowanych Do 10 lat Uchwała XV/89/15 Rady Gminy Gorzyce
7. Sokolniki 193 0,7563 0,7563
LzrŁIV-0,2952
N-0,0628
PsVI-0,0250
RIVa-0,3733
TB1T/00037348/0 Brak planu.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 74R- jako tereny rolne
Do 15 września każdego roku 105,10 zł netto plus VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań. Wykorzystywana jako pastwisko położona w pobliżu nieruchomości rolnych umowa dzierżawy na 3 lata
Uchwała LV/386/18 Rady Gminy Gorzyce
8. Sokolniki 2889 0,4569 0,4569
ŁIV-0,1837
RV-0,1316
RIVb-0,1416
TB1T/00037348/0 Brak planu.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 72R- jako tereny rolne
Do 15 września każdego roku 73,57 zł netto plus VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań. Wykorzystywana jako pastwisko położona w pobliżu nieruchomości rolnych i drogi asfaltowej umowa dzierżawy na 3 lata
Uchwała LV/386/18 Rady Gminy Gorzyce

z up. Wójta Gminy

mgr Lucyna Matyka
Zastępca Wójta

Załączniki:
– Zarządzenie 130/22 Wójta gminy Gorzyce z dnia 23.09.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. (DOC 67 KB, PDF 255 KB)

Opublikowany przez Opublikowano: 26 września 13:15, 2022

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print