Wójt Gminy Gorzyce ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tym samym Dzierżawcą, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Zgodnie z art. 35 ust 1, 1b i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), Uchwałą Rady Gminy Gorzyce nr LV/386/18 z dnia 09 lipca 2018 roku w sprawie określenia zasad, nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, Wójt Gminy Gorzyce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tym samym Dzierżawcą, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Wykaz zamieszcza się na okres 21 dni od dnia 13.07.2022 roku do 03.08.2022 roku

Obręb Nr działki Powierzchnia działki w ha Powierzchnia działki wydzierżawianej w ha, klasa w ha Księga wieczysta Przeznaczenie w planie / przeznaczenie w studium Termin płatności Wysokość dzierżawy za rok dzierżawy Aktualizacja opłat Opis Okres umowy
1. Sokolniki 2583/8 0,9618 0,9618
WŁV-0,0190
ŁV-0,2914
ŁIV-0,6514
TB1T/00037348/0 W planie działka oznaczona symbolem 79RZ przeznaczona pod zalesienie Do 15 września każdego roku 126,12 zł netto plus VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań. Wykorzystywana na łąkę położona w sąsiedztwie terenów leśnych Przedłużenie umowy dzierżawy na 3 lata Uchwała LV/386/18
2. Furmany 181 2,6929 0,5000
PsV-0,5000
TB1T/00036121/6 Brak planu.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 9US –  usługi sportu i rekreacji
Do 15 września każdego roku 73,57 zł netto plus VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań. Wykorzystywana na łąkę położona w sąsiedztwie terenów rolnych oraz zabudowanych Przedłużenie umowy dzierżawy na 3 lata Uchwała LV/386/18

Wójt Gminy Gorzyce
Leszek Surdy

Załącznik:
– Zarządzenie 96/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 11.07.2022 w sprawie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tym samym Dzierżawcą, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość (DOC 49 KB, PDF 133 KB)

Opublikowany przez Opublikowano: 13 lipca 12:17, 2022

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print