Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tym samym Dzierżawcą, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Zgodnie z art. 35 ust 1, 1b i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) Uchwałą Rady Gminy Gorzyce nr LV/386/18 z dnia 09 lipca 2018 roku w sprawie określenia zasad, nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, Wójt Gminy Gorzyce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tym samym Dzierżawcą, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Wykaz zamieszcza się na okres 21 dni od dnia 14.03.2024 roku do 04.04.2024 roku

Obręb Nr działki Powierzchnia działki w ha Powierzchnia działki wydzierżawianej w ha,
klasa w ha
Księga wieczysta Przeznaczenie
w planie / przeznaczenie w studium
Termin płatności Wysokość dzierżawy za rok dzierżawy Aktualizacja opłat Opis Okres umowy
1. Trześń 1599/7 11,2904 0,9500
RIIIb-0,4435
RIVa-0,2465
ŁVI-0,2600
TB1T/0005899/3 Brak planu. Zgodnie ze studium działka położona w terenach rolnych oznaczona symbolem 41 R Do 15 września każdego roku 160,73 zł netto plus VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1 stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań wykorzystywana jako rola. Położona w sąsiedztwie terenów rolnych oraz wału rzeki Trześniówka Przedłużenie umowy dzierżawy na 3 lata

Uchwała LV/386/18

Wójt
Leszek Surdy

Załączniki:
– Zarządzenie 38/24 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 12.03.2024 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tym samym Dzierżawcą, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość (46 KB DOC, 112 KB PDF)

Opublikowany przez Opublikowano: 14 marca 12:09, 2024

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print