Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) w związku z art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr LV/356/18 z dnia 09 lipca 2018 roku w sprawie określenia zasad, nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr XV/89/15 z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości na okres powyżej 3 lat.

Wykaz zamieszcza się na okres 21 dni od dnia 14.03.2024 roku do 04.04.2024 roku

Obręb Nr działki Powierzchnia działki w ha Powierzchnia działki wydzierżawianej w ha,
klasa w ha
Księga wieczysta Przeznaczenie
w planie / przeznaczenie w studium
Termin płatności Wysokość dzierżawy za rok dzierżawy Aktualizacja opłat Opis Okres umowy
1. Gorzyce 1743/635 14,3533 0,0020
Bi-0,0020
TB1T/00035354/1 Brak planu.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 9KS tereny parkingów
do 15 września każdego roku 120,55 zł netto plus VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1 stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań. Wykorzystywana jako teren pod istniejący garaż nr 97 blaszany położony w sąsiedztwie zespołu garaży blaszanych oraz murowanych Do 3 lat Uchwała LV/356/18 Rady Gminy Gorzyce
2. Gorzyce 1743/635 14,3533 0,0020
Bi-0,0020
TB1T/00035354/1 Brak planu.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 9KS tereny parkingów
do 15 września każdego roku 120,55 zł netto plus VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1 stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań. Wykorzystywana jako teren pod istniejący garaż nr 82 blaszany położony w sąsiedztwie zespołu garaży blaszanych oraz murowanych Do 3 lat Uchwała LV/356/18 Rady Gminy Gorzyce

Wójt
Leszek Surdy

Załączniki:
– Zarządzenie 37/24 Wwójta Gminy Gorzyce z dnia 12.03.2024 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (149 KB PDF, 49 KB DOC)

Opublikowany przez Opublikowano: 14 marca 11:54, 2024

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print