Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony z tym samym Dzierżawcą, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) w związku z art. 35 ust 1, 1b i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344d z późn. zm.), Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr LV/356/18 z dnia 09 lipca 2018 roku w sprawie określenia zasad, nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr LXX/488/23 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym, Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr LXXI/504/24 z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym

Wykaz zamieszcza się na okres 21 dni od dnia 14.03.2024 roku do 04.04.2024 roku

Obręb Nr działki Powierzchnia działki w ha Powierzchnia działki wydzierżawianej w ha,
klasa w ha
Księga wieczysta Przeznaczenie w planie / przeznaczenie w studium Termin płatności Wysokość dzierżawy za rok dzierżawy Aktualizacja opłat Opis Okres umowy
1. Wrzawy 2580 2,1600 2,1600
N-0,2300
PsII-1,9000
W-PsII-0,0300
TB1T/00026332/5 Brak planu
W studium działka przeznaczona pod tereny rolne oznaczone symbolem 18R
Do 15 września każdego roku 312,61 waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji- średniorocznego wskaźnika cen towarów   publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań. Wykorzystywana jako pastwisko Przedłużenie umowy na okres kolejnych 5 lat

Uchwała LXX/488/23 z 28.12.2023

2. Gorzyce 575 3,1420 2,0000
PsII-1,4701
PsV-0,2521
N-0,2778
TB1T/00035354/1 Brak planu
W studium działka przeznaczona pod tereny rolne oznaczone symbolem 16R
Do 15 września każdego roku 294,67 waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden razw roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji- średniorocznego wskaźnika cen towarów   publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rokkalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań. Wykorzystywana na pastwisko Przedłużenie umowy na okres kolejnych 5 lat

Uchwała LXX/488/23 z 28.12.2023

3. Gorzyce 184/2 2,6804 PsII-1,7500 TB1T/00035354/1 Brak planu
W studium działka przeznaczona pod tereny zabudowy mieszkaniowej oznaczone symbolem 46M
Do 15 września każdego roku 267,88 waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji- średniorocznego wskaźnika cen towarów publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań. Wykorzystywana na pastwisko Przedłużenie umowy na okres kolejnych 5 lat

Uchwała LXX/488/23 z 28.12.2023

4. Motycze Poduchowne 3/2 30,0254 8,0000
PsIII-8,0000
TB1T/00046894/8 Brak planu
W studium działka przeznaczone pod tereny rolne oznaczona symbolem 22R
Do 15 września każdego roku 1098,32 waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji – średniorocznego wskaźnika cen towarów publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań. Wykorzystywana na pastwisko Przedłużenie umowy na okres kolejnych 5 lat

Uchwała LXX/488/23 z 28.12.2023

5. Wrzawy 1997/47 13,5412 8,5618
PsII-8,5618
TB1T/00038069/7 Brak planu
W studium działka przeznaczona pod tereny zabudowy mieszkaniowej oznaczone symbolem 20M oraz tereny rolne oznaczone symbolem 7R
Do 15 września każdego roku 1178,68 waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji – średniorocznego wskaźnika cen towarów publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań. Wykorzystywana na pastwisko Przedłużenie umowy na okres kolejnych 5 lat

Uchwała LXX/488/23 z 28.12.2023

6. Wrzawy 1997/52 2,9556 1,0382
PsII-0,0837
PsIII-0,8405
PsIV-0,1140
TB1T/00038069/7 Brak planu
W studium działka przeznaczona tereny rolne oznaczone symbolem 8R
Do 15 września każdego roku 174,12 waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji – średniorocznego wskaźnika cen towarów publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań. Wykorzystywana na pastwisko Przedłużenie umowy na okres kolejnych 5 lat

Uchwała LXX/488/23 z 28.12.2023

8. Wrzawy 2743/13 10,3500 3,0000
PsIII-2,7818
PsIV-0,2182
TB1T/00046012/2 Brak planu
W studium działka przeznaczona tereny rolne oznaczone symbolem 18R
Do 15 września każdego roku 428,61 waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji – średniorocznego wskaźnika cen towarów publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań. Wykorzystywana na pastwisko Przedłużenie umowy na okres kolejnych 5 lat

Uchwała LXX/488/23 z 28.12.2023

9. Wrzawy 2558/44 4,4100 0,5000
PsII-0,5000
TB1T/00026332/5 Brak planu
W studium działka przeznaczona pod tereny zabudowy mieszkaniowej oznaczone symbolem 51M oraz tereny rolne oznaczone symbolem 86R
Do 15 września każdego roku 93,76 waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji – średniorocznego wskaźnika cen towarów publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań. Wykorzystywana na pastwisko Przedłużenie umowy na okres kolejnych 5 lat

Uchwała LXX/488/23 z 28.12.2023

10. Wrzawy 1762/3 0,5000 0,5000
PsIII-0,5000
TB1T/00038069/7 Brak planu
W studium działka przeznaczona tereny rolne oznaczone symbolem 12R
Do 15 września każdego roku 93,76 waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji – średniorocznego wskaźnika cen towarów publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań. Wykorzystywana na pastwisko Przedłużenie umowy na okres kolejnych 5 lat

Uchwała LXX/488/23 z 28.12.2023

11. Wrzawy 1993/18 0,1681 0,1681
PsIII-0,1681
TB1T/00038069/7 Brak planu
W studium działka przeznaczona pod tereny zabudowy mieszkaniowej oznaczone symbolem 36M oraz tereny rolne oznaczone symbolem 11R
Do 15 września każdego roku 80,36 waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji – średniorocznego wskaźnika cen towarów publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań. Wykorzystywana na pastwisko Przedłużenie umowy na okres kolejnych 5 lat

Uchwała LXX/488/23 z 28.12.2023

12. Wrzawy 1993/21 0,5409 0,5409
PsIII-0,4644
PsIV-0,0765
TB1T/00038069/7 Brak planu
W studium działka przeznaczona pod tereny zabudowy mieszkaniowej oznaczone symbolem 36M oraz tereny rolne oznaczone symbolem 11R
Do 15 września każdego roku 107,15 waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji – średniorocznego wskaźnika cen towarów publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań. Wykorzystywana na pastwisko Przedłużenie umowy na okres kolejnych 5 lat

Uchwała LXX/488/23 z 28.12.2023

13. Wrzawy 845/50 51,2900 1,8000
PsIII-1,5100
PsVI-0,2900
TB1T/00038069/7 Brak planu
W studium działka przeznaczona tereny rolne oznaczone symbolem 2R
Do 15 września każdego roku 267,88 waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji – średniorocznego wskaźnika cen towarów publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań. Wykorzystywana na pastwisko Przedłużenie umowy na okres kolejnych 5 lat

Uchwała LXXI/504/24 z 25.01.2024

14. Sokolniki 1899/1 0,1574 0,1574
ŁIV-0,0172
RIVb-0,0481
RV-0,0854
W-ŁIV-0,0067
TB1T/00037348/0 Brak planu
W studium działka przeznaczona tereny rolne oznaczone symbolem 86R
Do 15 września każdego roku 80,36 waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji – średniorocznego wskaźnika cen towarów publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań. Wykorzystywana na cele rolne Przedłużenie umowy na okres kolejnych 5 lat

Uchwała LXXI/504/24 z 25.01.2024

15. Furmany 44 0,3552 0,3552
RV-0,1255
RVI-0,2297
TB1T/00036121/6 Brak planu
W studium działka przeznaczona tereny rolne oznaczone symbolem 86R
Do 15 września każdego roku 80,36 waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji – średniorocznego wskaźnika cen towarów publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań. Wykorzystywana na cele rolne Przedłużenie umowy na okres kolejnych 5 lat

Uchwała LXXI/504/24 z 25.01.2024

16. Trześń 1257 0,3512 0,3512
PsV-0,3512
TB1T/00035899/3 Brak planu
W studium działka przeznaczona tereny rolne oznaczone symbolem 42R
Do 15 września każdego roku 80,36 waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji – średniorocznego wskaźnika cen towarów publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań. Wykorzystywana na cele rolne Przedłużenie umowy na okres kolejnych 5 lat

Uchwała LXXI/504/24 z 25.01.2024

17. Trześń 1696/7 0,3111 0,3111
PsIV-0,2820
W-PsV-0,0291
TB1T/00035899/3 Brak planu
W studium działka przeznaczona tereny rolne oznaczone symbolem 45R
Do 15 września każdego roku 80,36 waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji – średniorocznego wskaźnika cen towarów publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań. Wykorzystywana na cele rolne Przedłużenie umowy na okres kolejnych 5 lat

Uchwała LXXI/504/24 z 25.01.2024

18. Trześń 1250 0,2703 0,2703
RV-0,2703
TB1T/00035899/3 Brak planu

W studium działa przeznaczona tereny rolne oznaczone symbolem 42R

Do 15 września każdego roku 80,36 waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz
w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji – średniorocznego wskaźnika cen towarów publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy
Działka bez obciążeń i zobowiązań. Wykorzystywana na cele rolne Przedłużenie umowy na okres kolejnych 5 lat

Uchwała LXXI/504/24 z 25.01.2024

19. Trześń 1696/14 0,3414 0,3414
PsIV-0,3127
W-PsV-0,0287
TB1T/00035899/3 Brak planu
W studium działka przeznaczona tereny rolne oznaczone symbolem 45R
Do 15 września każdego roku 80,36 waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz
w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji – średniorocznego wskaźnika cen towarów publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy
Działka bez obciążeń i zobowiązań. Wykorzystywana na cele rolne Przedłużenie umowy na okres kolejnych 5 lat

Uchwała LXXI/504/24 z 25.01.2024

20. Trześń 1318/1 0,5573 0,5573
ŁIV-0,0893
PsV-0,2277
RIVb-0,1366
W-ŁIV-0,1037
TB1T/00035899/3 Brak planu
W studium działka przeznaczona tereny rolne oznaczone symbolem 42R
Do 15 września każdego roku 107,15 waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji – średniorocznego wskaźnika cen towarów publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań. Wykorzystywana na cele rolne Przedłużenie umowy na okres kolejnych 5 lat
Uchwała LXXI/504/24 z 25.01.2024

Wójt
Leszek Surdy

Załączniki:
– Zarządzenie 35/24 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 12.03.2024 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony z tym samym Dzierżawcą, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość (99 KB DOC, 464 KB PDF)

Opublikowany przez Opublikowano: 14 marca 11:11, 2024

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print