Wójt Gminy Gorzyce ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony z tym samym Dzierżawcą, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) w związku z art. 35 ust 1, 1b i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr LV/356/18 z dnia 09 lipca 2018 roku w sprawie określenia zasad, nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr LXVI/446/23 z dnia 30 sierpnia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym, Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr LXIX/478/23 z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym, Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr LXIX/479/23 z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 29 lat w trybie bezprzetargowym.

Wykaz zamieszcza się na okres 21 dni od dnia 20.12.2023 roku do 10.01.2024 roku

Obręb Nr działki Powierzchnia działki w ha Powierzchnia działki wydzierżawianej w ha, klasa w ha Księga wieczysta Przeznaczenie w planie / przeznaczenie w studium Termin płatności Wysokość dzierżawy za rok dzierżawy Aktualizacja opłat Opis Okres umowy
1. Motycze Poduchowne 3/2 30,0254 5,5000
PsIII-5,5000
TB1T/00046894/8 Brak planu

W studium działka przeznaczone pod tereny rolne oznaczona symbolem 22R

Do 15 września każdego roku 685,34 waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1 stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań.

Wykorzystywana jako pastwisko

Przedłużenie umowy na okres kolejnych 5 lat

Uchwała LXIX/478/23 z 27.11.2023

2. Wrzawy 844/19 2,3400 2,3400

PsIII-2,3400

TB1T/00026332/5 Brak planu

W studium działka przeznaczone pod tereny rolne oznaczona symbolem 1R

Do 15 września każdego roku 312,61 waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz
w roku (ze skutkiem od 1 stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy
Działka bez obciążeń i zobowiązań.

Wykorzystywana jako pastwisko

Przedłużenie umowy na okres kolejnych 5 lat

Uchwała LXIX/478/23 z 27.11.2023

3. Trześń 1598/6 8,5677 3,1000
PsIII-1,2500
RIIIb-1,6400
RIVa-0,2100
TB1T/00035899/3 Brak planu

W studium działka przeznaczone pod tereny rolne oznaczona symbolem 41R

Do 15 września każdego roku 396,77 waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1 stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań.

Wykorzystywana jako grunt rolny

Przedłużenie umowy na okres kolejnych 5 lat

Uchwała LXIX/478/23 z 27.11.2023

4. Trześń 1599/7 11,2904 3,0000
RV-0,5856
RIVb-1,9200
RIVa-0,2744
ŁVI-0,2200
TB1T/00035899/3 Brak planu

W studium działka przeznaczone pod tereny rolne oznaczona symbolem 41R

Do 15 września każdego roku 384,75 waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1 stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań.

Wykorzystywana jako grunt rolny

Przedłużenie umowy na okres kolejnych 5 lat

Uchwała LXIX/478/23 z 27.11.2023

5. Sandomierz 2314/2 1,7688 1,7688
ŁVI-1,7688
TB1T/00035899/3 Brak planu

W studium działka przeznaczone pod tereny zieleni niskiej 8ZN

Do 15 września każdego roku 240,47 waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1 stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań.

Wykorzystywana jako łąka.

Teren położony w międzywalu rzeki Trześniówka

Przedłużenie umowy na okres kolejnych 5 lat

Uchwała LXIX/478/23 z 27.11.2023

6. Sandomierz 2314/1 0,5312 0,5312

ŁVI-0,5312

TB1T/00035899/3 Brak planu

W studium działka przeznaczone pod tereny zieleni niskiej 8ZN

Do 15 września każdego roku 96,19 waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1 stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań.

Wykorzystywana jako łąka.

Teren położony w międzywalu rzeki Trześniówka

Przedłużenie umowy na okres kolejnych 5 lat

Uchwała LXIX/478/23 z 27.11.2023

7. Trześń 252/3 0,8480 0,8480
ŁVI-0,8480
TB1T/00035899/3 Brak planu

W studium działka przeznaczona pod tereny zieleni oznaczona symbolem 2Z

Do 15 września każdego roku 132,26 waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1 stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań.

Wykorzystywana jako łąka

Przedłużenie umowy na okres kolejnych 5 lat

Uchwała LXIX/478/23 z 27.11.2023

8. Gorzyce 346/4 5,6192 4,0000
PsV-3,0000
PsIV-1,0000
TB1T/00035354/1 Brak planu

W studium działka przeznaczona pod tereny zieleni oznaczona symbolem 9Z

Do 15 września każdego roku 504,98 waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1 stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań.

Wykorzystywana jako łąka

Przedłużenie umowy na okres kolejnych 5 lat

Uchwała LXIX/478/23 z 27.11.2023

9. Orliska 3140/2 8,9449 7,0000
N-0,5215
ŁIV-0,0296
PsIV-0,7785
PsV-2,8918
PsVI-2,7786
TB1T/00073660/7 Brak planu

W studium działka przeznaczona pod tereny zieleni oznaczona symbolem 17Z

Do 15 września każdego roku 865,69 waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1 stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań.

Wykorzystywana jako łąka.

Położona w międzywalu rzeki Łęg

Przedłużenie umowy na okres kolejnych 5 lat

Uchwała LXIX/478/23 z 27.11.2023

10. Sokolniki 3134/6 8,9449 7,0000
N-0,0600
PsIV-4,4900
PsV-0,1100
PsVI-2,3400
TB1T/00037348/0 Brak planu

W studium działka przeznaczona pod tereny zieleni oznaczona symbolem 17Z

Do 15 września każdego roku 865,69 waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1 stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań.

Wykorzystywana jako łąka.

Położona w międzywalu rzeki Łęg

Przedłużenie umowy na okres kolejnych 5 lat

Uchwała LXIX/478/23 z 27.11.2023

11. Sokolniki 2812/1 0,3600 0,3600
RVI-0,3600
TB1T/00037348/0 Brak planu

W studium działka przeznaczone pod tereny rolne oznaczona symbolem 72R

Do 15 września każdego roku 72,14 waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1 stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań.

Wykorzystywana jako działka rolna.

Przedłużenie umowy na okres kolejnych 5 lat

Uchwała LXIX/478/23 z 27.11.2023

12. Sokolniki 2806 0,8068 0,7756
RVI-0,1402
ŁIV-0,1472
ŁV-0,2290
RV-0,2592
TB1T/00037348/0 Działka przeznaczona w planie pod zalesienie Do 15 września każdego roku 120,23 waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1 stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań.

Wykorzystywana na cele rolne

Przedłużenie umowy na okres kolejnych 5 lat

Uchwała LXIX/478/23 z 27.11.2023

13. Sokolniki 2695/2 2,0556 2,0556
WIV-0,0964
ŁIV-1,0511
ŁV-0,9081
TB1T/00037348/0 Działka przeznaczona w planie pod zalesienie Do 15 września każdego roku 276,54 waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1 stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań.

Wykorzystywana na cele rolne

Przedłużenie umowy na okres kolejnych 5 lat

Uchwała LXIX/478/23 z 27.11.2023

14. Orliska 2920/1 0,4444 0,4300
W-ŁIV-0,0227
LzrŁIV-0,0738
ŁIV-0,3335
TB1T/00037348/0 Brak planu

W studium działka przeznaczone pod tereny rolne oznaczona symbolem 72R

Do 15 września każdego roku 84,16 waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1 stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań.

Wykorzystywana na cele rolne

Przedłużenie umowy na okres kolejnych 5 lat

Uchwała LXIX/478/23 z 27.11.2023

15. Orliska 2922/2 0,8568 0,7300
ŁIV-0,6091
ŁIV-0,1209
TB1T/00073660/7 Brak planu

W studium działka przeznaczone pod tereny rolne oznaczona symbolem 72R

Do 15 września każdego roku 120,23 waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1 stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań.

Wykorzystywana na cele rolne

Przedłużenie umowy na okres kolejnych 5 lat

Uchwała LXIX/478/23 z 27.11.2023

16. Orliska 2928 0,5154 0,5154
RV-0,5154
TB1T/00073660/7 Brak planu

W studium działka przeznaczone pod tereny rolne oznaczona symbolem 72R

Do 15 września każdego roku 96,19 waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1 stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań.

Wykorzystywana na cele rolne

Przedłużenie umowy na okres kolejnych 5 lat

Uchwała LXIX/478/23 z 27.11.2023

17. Orliska 3164/2 0,6885 0,6885
ŁIV-0,1109
ŁV-0,5776
TB1T/00073660/7 Brak planu

W studium działka przeznaczona pod tereny zieleni oznaczona symbolem 17Z

Do 15 września każdego roku 108,21 waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1 stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań.

Wykorzystywana na łąkę.

Działka położona w międzywalu rzeki Łęg

Przedłużenie umowy na okres kolejnych 5 lat

Uchwała LXIX/478/23 z 27.11.2023

18. Gorzyce 574 2,9376 0,9176
PsII-0,6776
PsV-0,1400
N-0,1000
TB1T/00035354/1 Brak planu

W studium działka przeznaczone pod tereny rolne oznaczona symbolem 16R

Do 15 września każdego roku 144,28 waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1 stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań.

Wykorzystywana na pastwisko

Przedłużenie umowy na okres kolejnych 5 lat

Uchwała LXIX/478/23 z 27.11.2023

19. Gorzyce 575 3,1420 1,1420
PsII-1,0220
PsV-0,0200
N-0,1000
TB1T/00035354/1 Brak planu

W studium działka przeznaczone pod tereny rolne oznaczona symbolem 16R

Do 15 września każdego roku 168,33 waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań.

Wykorzystywana na pastwisko

Przedłużenie umowy na okres kolejnych 5 lat

Uchwała LXIX/478/23 z 27.11.2023

20. Trześń 1598/6 8,5677 3,0100
RIIIb-2,2585
RIVa-0,7515
TB1T/00035899/3 Brak planu

W studium działka przeznaczone pod tereny rolne oznaczona symbolem 41R

Do 15 września każdego roku 396,77 waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1 stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań.

Wykorzystywana jako grunt rolny

Przedłużenie umowy na okres kolejnych 5 lat

Uchwała LXIX/478/23 z 27.11.2023

21. Trześń 1599/7 11,2904 1,9300
RIIIb-0,8400
RIVa-1,0000
ŁVI-0,0900
TB1T/00035899/3 Brak planu

W studium działka przeznaczone pod tereny rolne oznaczona symbolem 41R

Do 15 września każdego roku 264,52 waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1 stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań.

Wykorzystywana jako grunt rolny

Przedłużenie umowy na okres kolejnych 5 lat

Uchwała LXIX/478/23 z 27.11.2023

22. Trześń 1320/1 13,9230 5,0000
PsIV-4,8000
PsV-0,2000
TB1T/00035899/3 Brak planu

W studium działka przeznaczone pod tereny rolne oznaczona symbolem 42R

Do 15 września każdego roku 625,22 waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz
w roku (ze skutkiem od 1 stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy
Działka bez obciążeń i zobowiązań.

Wykorzystywana jako grunt rolny

Przedłużenie umowy na okres kolejnych 5 lat

Uchwała LXIX/478/23 z 27.11.2023

23. Motycze Poduchowne 3/2 30,0254 7,0000
PsIII-7,0000
TB1T/00046894/8 Brak planu

W studium działka przeznaczone pod tereny rolne oznaczona symbolem 22R

Do 15 września każdego roku 865,69 waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1 stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań.

Wykorzystywana jako pastwisko

Przedłużenie umowy na okres kolejnych 5 lat

Uchwała LXIX/478/23 z 27.11.2023

24. Sokolniki 1211 6,6642 6,6642
W-ŁIV-0,0861
ŁV-0,8882
ŁIV-0,8817
RV-0,8454
RVI-3,9628
TB1T/00037348/0 Działka przeznaczona w planie pod zalesienie Do 15 września każdego roku 829,62 waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1 stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań.

Wykorzystywana na cele rolne

Przedłużenie umowy na okres kolejnych 5 lat

Uchwała LXIX/478/23 z 27.11.2023

25. Sokolniki 1215 13,9144 5,5000
RV-5,5000
TB1T/00037348/0 Działka przeznaczona w planie pod zalesienie Do 15 września każdego roku 685,34 waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1 stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań.

Wykorzystywana na cele rolne

Przedłużenie umowy na okres kolejnych 5 lat

Uchwała LXIX/478/23 z 27.11.2023

26. Sokolniki 1214 1,8307 0,0500
Lzr-RVI-0,0500
TB1T/00037348/0 Działka przeznaczona w planie pod zalesienie Do 15 września każdego roku 72,14 waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1 stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań.

Wykorzystywana na cele rolne

Przedłużenie umowy na okres kolejnych 5 lat

Uchwała LXIX/478/23 z 27.11.2023

27. Trześń 1693/1 2,0498 2,0300
W-0,0909
PsV-1,9391
TB1T/00035899/3 Brak planu

W studium działka przeznaczone pod tereny rolne oznaczona symbolem 45R

Do 15 września każdego roku 276,54 waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz
w roku (ze skutkiem od 1 stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy
Działka bez obciążeń i zobowiązań.

Wykorzystywana jako grunt rolny

Przedłużenie umowy na okres kolejnych 5 lat

Uchwała LXIX/478/23 z 27.11.2023

28. Trześń 1368/12 2,2243 2,2243
RIVa-0,0416
ŁV-0,3366
RIVb-1,8461
TB1T/00035899/3 Brak planu

W studium działka przeznaczone pod tereny rolne oznaczona symbolem 41R

Do 15 września każdego roku 300,59 waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1 stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań.

Wykorzystywana jako grunt rolny

Przedłużenie umowy na okres kolejnych 5 lat

Uchwała LXIX/478/23 z 27.11.2023

29. Trześń 1639/1 1,1274 1,1274
W-ŁV-0,1242
WRIVb-0,0395
PsV-0,0741
RIVa-0,3732
ŁV-0,1238
ŁIII-0,3019
ŁIV-0,0907
TB1T/00035899/3 Brak planu

W studium działka przeznaczone pod tereny rolne oznaczona symbolem 45R

Do 15 września każdego roku 168,33 waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1 stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań.

Wykorzystywana jako grunt rolny

Przedłużenie umowy na okres kolejnych 5 lat

Uchwała LXIX/478/23 z 27.11.2023

30. Trześń 1422/9 4,6423 3,2000
RIIIb-3,2000
TB1T/00035899/3 Brak planu

W studium działka przeznaczone pod tereny rolne oznaczona symbolem 42R

Do 15 września każdego roku 408,80 waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1 stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań.

Wykorzystywana jako grunt rolny

Przedłużenie umowy na okres kolejnych 5 lat

Uchwała LXIX/478/23 z 27.11.2023

31. Sokolniki 1666/30 3,3692 0,8000
RV-0,5200
PsV-0,2800
TB1T/00037348/0 Brak planu

W studium działka przeznaczone pod tereny rolne oznaczona symbolem 61R

Do 15 września każdego roku 120,23 waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1 stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań.

Wykorzystywana jako grunt rolny

Przedłużenie umowy na okres kolejnych 5 lat

Uchwała LXIX/478/23 z 27.11.2023

32. Trześń 1272/1 7,0306 2,0000
RIVb-2,0000
TB1T/00035899/3 Brak planu

W studium działka przeznaczone pod tereny rolne oznaczona symbolem 42R

Do 15 września każdego roku 264,52 waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1 stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań.

Wykorzystywana jako grunt rolny

Przedłużenie umowy na okres kolejnych 5 lat

Uchwała LXIX/478/23 z 27.11.2023

33. Gorzyce 250 3,4718 3,4718
PsII-2,0000
TB1T/00035354/1 Brak planu

W studium działka przeznaczone pod tereny rolne oznaczona symbolem 18R

Do 15 września każdego roku 444,87 waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1 stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań.

Wykorzystywana jako pastwisko

Przedłużenie umowy na okres kolejnych 5 lat

Uchwała LXIX/478/23 z 27.11.2023

34. Gorzyce 251 0,3616 0,3616
PsII-0,3616
TB1T/00035354/1 Brak planu

W studium działka przeznaczone pod tereny rolne oznaczona symbolem 18R

Do 15 września każdego roku 72,14 waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1 stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań.

Wykorzystywana jako pastwisko

Przedłużenie umowy na okres kolejnych 5 lat

Uchwała LXIX/478/23 z 27.11.2023

35. Gorzyce 1476/21 2,5064 2,0000
PsV-2,0000
TB1T/00035354/1 W planie działka przeznaczona pod cele rolne Do 15 września każdego roku 264,52 waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden razbw roku (ze skutkiem od 1 stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań.

Wykorzystywana jako grunt rolny

Przedłużenie umowy na okres kolejnych 29 lat

Uchwała LXIX/479/23 z 27.11.2023

36. Wrzawy 2558/44 4,4100 0,1500
PsII-0,1500
TB1T/00026332/5 Brak planu

W studium działka przeznaczone pod tereny rolne oznaczona symbolem 66R

Do 15 września każdego roku 72,14 waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1 stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań.

Wykorzystywana jako grunt rolny

Przedłużenie umowy na okres kolejnych 5 lat

Uchwała LXVI/446/23 z 30.08.2023

37. Trześń 1369/4 0,7991 0,6426
RIVb-0,6426
TB1T/00035899/3 Brak planu

W studium działka przeznaczone pod tereny rolne oznaczona symbolem 42R

Do 15 września każdego roku 108,21 waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1 stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań.

Wykorzystywana jako grunt rolny

Przedłużenie umowy na okres kolejnych 5 lat

Uchwała LXVI/446/23 z 30.08.2023

38. Gorzyce 1743/635 14,3533 0,0020
Bi-0,0020
TB1T/00035354/1 Brak planu.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 9KS tereny parkingów

do 15 września każdego roku 108,21 zł netto plus VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1 stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań.

Wykorzystywana jako teren pod istniejący garaż nr 156 blaszany położony w sąsiedztwie zespołu garaży blaszanych oraz murowanych

Przedłużenie umowy na okres kolejnych 3 lat

Uchwała LV/356/18 Rady Gminy Gorzyce

 

Wójt
Leszek Surdy

 

Załączniki:
– Zarządzenie 142/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 18.12.2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony z tym samym Dzierżawcą, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość (685 KB PDF, 153 KB DOC)

Opublikowany przez Opublikowano: 20 grudnia 19:34, 2023

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print