Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) w związku z art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr LV/356/18 z dnia 09 lipca 2018 roku w sprawie określenia zasad, nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr XV/89/15 z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości na okres powyżej 3 lat.

Wykaz zamieszcza się na okres 21 dni od dnia 20.12.2023 roku do 10.01.2024 roku

Obręb Nr działki Powierzchnia działki w ha Powierzchnia działki wydzierżawianej w ha, klasa w ha Księga wieczysta Przeznaczenie w planie / przeznaczenie w studium Termin płatności Wysokość dzierżawy za rok dzierżawy Aktualizacja opłat Opis Okres umowy
1. Gorzyce 1743/635 14,3533 0,0020

Bi-0,0020

TB1T/00035354/1 Brak planu.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 9KS tereny parkingów

do 15 września każdego roku 108,21 zł netto plus VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań. Wykorzystywana jako teren pod istniejący garaż nr 102 blaszany położony w sąsiedztwie zespołu garaży blaszanych oraz murowanych Do 3 lat

Uchwała LV/356/18 Rady Gminy Gorzyce

2. Gorzyce 1743/479 1,3914 0,0020

Bi-0,0020

TB1T/00035354/1 Brak planu.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 9KS tereny parkingów

do 15 września każdego roku 108,21 zł netto plus VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1 stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań. Wykorzystywana jako teren pod istniejący garaż nr 104 blaszany położony w sąsiedztwie zespołu garaży blaszanych oraz murowanych Do 10 lat

Uchwała XV/89/15 Rady Gminy Gorzyce

3. Gorzyce 470/9 1,7740 0,0020

N-0,0020

TB1T/00035354/1 Brak planu.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 4Z- teren zieleni

do 15 września każdego roku 108,21 zł netto plus VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1 stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań. Wykorzystywana jako teren pod garaż blaszany Do 3 lat

Uchwała LV/356/18 Rady Gminy Gorzyce

4. Gorzyce 2532/1 0,1367 0,0110

Bi-0,0110

TB1T/00032391/1 Brak planu.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 11- zabudowa usługowa

do 15 września każdego roku 60,12 zł netto plus VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1 stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań. Wykorzystywana jako teren przydomowego ogródka Do 3 lat

Uchwała LV/356/18 Rady Gminy Gorzyce

5. Orliska 3102/5 1,2831 1,2242

RVI-0,1773 ŁVI-0,1662 RV-0,8807

TB1T/00037348/0 Część działki przeznaczona w planie pod zalesienie, część działki pod tereny zieleni łąkowej do 15 września każdego roku 180,35 zł netto plus VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1 stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań. Wykorzystywana jako łąka Do 3 lat

Uchwała LV/356/18 Rady Gminy Gorzyce

 

Wójt
Leszek Surdy

Załączniki:
– Zarządzenie 143/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 18.12.2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (190 KB PDF, 57 KB DOC)

Opublikowany przez Opublikowano: 20 grudnia 19:03, 2023

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print