Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) w związku z art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr LV/356/18 z dnia 09 lipca 2018 roku w sprawie określenia zasad, nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr XV/89/15 z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości na okres powyżej 3 lat


Wykaz zamieszcza się na okres 21 dni od dnia 29.09.2023 roku do 20.10.2023 roku

Obręb Nr działki Powierzchnia działki w ha Powierzchnia działki wydzierżawianej w ha, klasa w ha Księga wieczysta Przeznaczenie w planie / przeznaczenie w studium Termin płatności Wysokość dzierżawy za rok dzierżawy Aktualizacja opłat Opis Okres umowy
Gorzyce 1743/635 14,3533 0,0020
Bi-0,0020
TB1T/00035354/1 Brak planu. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 9KS tereny parkingów Za rok 2023 termin płatności do 15 grudnia, w pozostałych latach do 15 września każdego roku 108,21 zł netto plus VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań. Wykorzystywana jako teren pod istniejący garaż nr 62 blaszany położony w sąsiedztwie zespołu garaży blaszanych oraz murowanych Do 3 lat Uchwała LV/356/18 Rady Gminy Gorzyce
Gorzyce 1743/635 14,3533 0,0020
Bi-0,0020
TB1T/00035354/1 Brak planu.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 9KS tereny parkingów
Za rok 2023 termin płatności do 15 grudnia, w pozostałych latach do 15 września każdego roku 108,21 zł netto plus VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden razbw roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań. Wykorzystywana jako teren pod istniejący garaż nr 95 blaszany położony w sąsiedztwie zespołu garaży blaszanych oraz murowanych Do 3 lat Uchwała LV/356/18 Rady Gminy Gorzyce
Gorzyce 2095 0,0020 0,0020
Bi-0,0020
TB1T/00035354/1 W planie zagospodarowania teren przeznaczony pod usługi – Za rok 2023 termin płatności do 15 grudnia, w pozostałych latach do 15 września każdego roku 108,21 zł netto plus VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden razw roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań. Wykorzystywana jako teren pod istniejący garaż nr 79 murowany położony w sąsiedztwie zespołu garaży blaszanych oraz murowanych Do 10 lat Uchwała XV/89/15 Rady Gminy Gorzyce
Trześń 1716 0,1895 0,1895
ŁIV-0-1082
RIVa-0,0813
TB1T/00035899/3 Brak planu zagospodarowania i planu ogólnego gminy.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania działka przeznaczona pod tereny rolne oznaczone symbolem 45R
Za rok 2023 termin płatności do 15 grudnia, w pozostałych latach do 15 września każdego roku 72,14 zł netto plus VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań położona w sąsiedztwie terenów rolnych przy ul. Zabrody. Przeznaczona do dzierżawy na cele rolne Do 3 lat Uchwała LV/356/18 Rady Gminy Gorzyce
Wrzawy 1241/8 0,2361 0,1750
PsIII-0,1750
TB1T/00024815/1 Brak planu zagospodarowania i planu ogólnego gminy.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania działka przeznaczona pod tereny rolne oznaczone symbolem 45R
Za rok 2023 termin płatności do 15 grudnia, w pozostałych latach do 15 września każdego roku 72,14 zł netto plus VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań położona w sąsiedztwie terenów rolnych i zabudowanych w miejscowości Wrzawy. Przeznaczona do dzierżawy na pastwisko Do 3 lat Uchwała LV/356/18 Rady Gminy Gorzyce
Wrzawy 1241/10 1,23000 0,7800
Ps III-0,7800
TB1T/00024815/1 Brak planu zagospodarowania i planu ogólnego gminy.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania działka przeznaczona pod tereny rolne oznaczone symbolem 45R
Za rok 2023 termin płatności do 15 grudnia, w pozostałych latach do 15 września każdego roku 120,23 zł netto plus VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz
w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy
Działka bez obciążeń i zobowiązań położona w sąsiedztwie terenów rolnych i zabudowanych w miejscowości Wrzawy. Przeznaczona do dzierżawy na pastwisko Do 3 lat Uchwała LV/356/18 Rady Gminy Gorzyce

Wójt
mgr Leszek Surdy

Załączniki:
– Zarządzenie 115/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 27.09.2023 (PDF 207 KB, DOC 60 KB)

Opublikowany przez Opublikowano: 29 września 19:21, 2023

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print