Na podstawie art. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.) Rada Gminy Gorzyce dokona wyboru ławników do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu w terminie do końca października 2023 r.

Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu w piśmie A-0150-2/23 z dnia 18 maja 2023 r. wystąpił do Rady Gminy Gorzyce o dokonanie wyboru ławników w następującej liczbie:

  • do Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu ogółem 0 osób, w tym do Sądu Pracy i ubezpieczeń Społecznych 0 osób,
  • do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu ogółem 6 osób, w tym do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 1 osoba.

Wszystkie szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gorzyce: http://www.gorzyce.itl.pl/bip/index.php?page=bip.php&under=152&grp=14

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika oraz wzory oświadczeń i listy osób popierających kandydata można odebrać w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy w Gorzycach oraz pobrać ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Gminy Gorzyce: http://www.gorzyce.itl.pl/bip/index.php?page=bip.php&under=152&grp=14

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz z pozostałymi dokumentami przyjmowane będą do dnia 30 czerwca 2023 r. od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30, w Biurze Obsługi Mieszkańca, ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce, osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń – Ewa Dul.

Opublikowany przez Opublikowano: 9 czerwca 12:37, 2023

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print