To ważny dzień dla gminy Gorzyce – podkreśla Leszek Surdy, wójt gminy Gorzyce. Wszystkie wały przeciwpowodziowe na terenie gminy zostały zostały rozbudowane i zabezpieczone, aby jak najlepiej chronić mieszkańców.

– O to walczyliśmy, zabiegaliśmy. Wszyscy! Mieszkanki, mieszkańcy, samorząd, radni, sołtysi, przedsiębiorcy, ale też m.in. również Władysław Stępień. To on, w chwili kiedy rozpoczynały się rozmowy na temat bezpieczeństwa przeciwpowodziowego był radnym sejmiku województwa Podkarpackiego. To on zabiegał, by inwestycja była realizowana w pierwszej kolejności na naszym terenie.
Jako gospodarz gminy Gorzyce chciałbym podziękować wszystkim, którzy nawet w najmniejszy sposób przyczynili się do realizacji tej wielkiej inwestycji. Miliony, jakie popłynęły z Banku Światowego, z budżetu państwa oraz innych źródeł dały możliwość realizacji prac na tak wielką skalę. Dziękuję wszystkim, którzy podobnie jak my, czuli tę potrzebę i popierali nas w dążeniach co do słuszności realizacji tej inwestycji w zlewni aż czterech rzek. Chciałbym w sposób szczególny podziękować byłym dyrektorom Polskich Wód – Stanisławowi Stachurze oraz Małgorzacie Wajdzie, bo to oni „przeżyli” z nami powódź, a potem robili wszystko, aby pieniądze były inwestowane właśnie tu, w miejscu gdzie aż 3-krotnie powódź zabrała ludziom cały dobytek. Nie mogę ominąć bardzo ważnej roli prof. Janusza Zaleskiego i dr Witolda Krochmala, którzy wsłuchiwał się w nasze potrzeby, projektując tę inwestycję. Dziękuję również pracownikom Polskich Wód, wykonawcom oraz pracownikom Urzędu Gminy Gorzyce. Żeby był efekt zawsze, musi być dobra współpraca, a taka była na każdym etapie realizacji zadań – podkreślał Leszek Surdy, wójt gminy Gorzyce.

Dzisiaj w obecności zaproszonych gości m.in. sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafała Webera, wicewojewody Rafała Wiatra, wicemarszałek Ewy Draus, zastępcy prezesa Polskich Wód Wojciecha Skowyrskiego oraz Anny Sowy – dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz władz samorządu gminy Gorzyce, starostwa powiatowego w Tarnobrzegu, wykonawców i pracowników Polskich Wód oficjalnie oddano ostatni etap inwestycji przeciwpowodziowej na terenie gminy Gorzyce tj. zadania pn. „Łęg IV – rozbudowa lewego wału rzeki w km 0+082 – 5+030 oraz prawego wału w km 0+000 – 5+236 na terenie gm. Gorzyce”

W spotkaniu uczestniczyli radni, przewodniczący i sołtysi, którzy nie kryli zadowolenia z realizacji inwestycji. – Powodzi nie da się nie pamiętać, my robiliśmy wszystko, żeby ochronić gorzycki zakład. Teraz myślę, możemy spać spokojnie – mówił Marian Zimnicki, przewodniczący osiedla Gorzyce.

Mieszkańcy często nie zważali na swoje zdrowie i życie, robili wszystko, aby ratować swój dobytek, tego nie da się nie pamiętać. Głos samorządu, mieszkanek, mieszkańców, nas radnych, sołtysów i nasza determinacja przyniosła efekt. Możemy być dumni – dopowiada Alicja Wydra, rana z Wrzaw.

Współpraca i determinacja mieszkańców, władz samorządu – przyniosła efekt. Cieszę się, że ten głos był słyszalny i „na samej górze” zapadały dla nas pozytywne decyzje – komentował Robert Pasieczny, radny z Gorzyc.

O INWESTYCJI – „Łęg IV – rozbudowa lewego wału rzeki w km 0+082 – 5+030 oraz prawego wału w km 0+000 – 5+236 na terenie gm. Gorzyce”.

Rzeszowskie Wody Polskie zakończyły realizację zadania inwestycyjnego pn. „Łęg IV – rozbudowa lewego wału rzeki w km 0+082 – 5+030 oraz prawego wału w km 0+000 – 5+236 na terenie gm. Gorzyce”. Głównym celem była poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców powiatu tarnobrzeskiego.

Zakres zadania obejmował m.in.:
– rozbudowę ok. 10 km wałów przeciwpowodziowych ujściowego odcinka rzeki Łęg – podwyższenie istniejącej korony wałów, zmianę geometrii przekroju wałów, dogęszczenie i doszczelnienie korpusu wałów i ich podłoża,
– przebudowę infrastruktury przeciwpowodziowej, m.in.: śluz wałowych, przepompowni melioracyjnej (wraz z aparaturą kontrolno-pomiarową), wylotu z oczyszczalni ścieków, przepustów, przejazdów wałowych,
– przebudowę linii WN-110kV, SN 15kV.

Przekazanie terenu budowy nastąpiło w maju 2021 r. Dobra organizacja procesu pozwoliła na zakończenie zadania w terminie kontraktowym, tj. 31.08.2023 r. pomimo stanu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 i ograniczeń z tym związanych, np. koniecznością wprowadzenia standardów sanitarnych (pracy w ograniczonych grupach), a także konfliktu zbrojnego na terenie Ukrainy i związanych z tym okoliczności, m.in. opóźnieniami w łańcuchach dostaw, aspektami związanymi z koniecznością zapewnienia zamiennych rozwiązań (zaistniała konieczność zapewnienia systemu pomp od innego dostawcy w związku z nałożonymi sankcjami), znacznym wzrostem kosztów robocizny i materiałów budowlanych.

Wykonawcą zadania było Konsorcjum firm EKOMEL Sp. z o.o., ROBSON Sp. z o.o. oraz Zakład Usług Wodno-Melioracyjnych i Rekultywacji Sp. j. Mieczysław Siemaszek, Antoni Gancarz. Wartość całkowita przedsięwzięcia wyniosła ok. 71, 05 mln zł. Dzięki inwestycji ochronę przeciwpowodziową zyskało 13 480 osób, zamieszkujących na obszarze ok. 56,9 ha.

Ponadto w latach 2018-2020 Wody Polskie, w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły zakończyły trzy zadania inwestycyjne, które w znaczący sposób wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców powiatu tarnobrzeskiego i stalowowolskiego.

REALIZOWANE  ZADANIA NA TERENIE GMINY GORZYCE

Pierwsze z tych zadań to Wisła etap 1. Zakres obejmował rozbudowę niemal 10 km obwałowań, a całkowita wartość inwestycji wyniosła 32,2 mln zł. Zadanie poprawiło w sposób znaczący ochronę przeciwpowodziową Tarnobrzega (ok. 7 800 mieszkańców zamieszkujących obszar ok. 4 846 ha).

Kolejne dwa Kontrakty zakończono w 2020 r. Były to zadania o łącznej wartości całkowitej ok. 119,8 mln zł, tj.:
Wisła etap 2 (ok. 16 km rozbudowy obwałowań) o wartości całkowitej inwestycji 93,6 mln zł. Dzięki temu nastąpiło zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenu usytuowanego wzdłuż prawostronnej części doliny rzeki Wisły na terenie gmin Gorzyce (powiat tarnobrzeski) i Radomyśl nad Sanem (powiat stalowowolski). Łącznie 9 750 ha, gdzie zamieszkuje ok. 18 850 mieszkańców, 20 miejscowości (gmina Gorzyce: Gorzyce, Wrzawy, Kawęczyn, Pasternik, Motycze Poduchowne, Motycze Szlacheckie, Zalesie Gorzyckie, Sokolniki, Trześń, Górki i Furmany, Gmina Radomyśl nad Sanem: Chwałowice, Witkowice, Orzechów, Pniów, Dąbrówka Pniowska i Antoniów).
– San III. Zakres rzeczowy zadania obejmował ok. 4,5 km rozbudowy obwałowań i łączył się z zadaniem Wisła etap 2 w miejscowości Wrzawy. Całkowita wartość inwestycji wynosiła 26,2 mln
zł (wartość robót : 25 mln zł). Zadanie ukończono przed terminem kontraktowym. Realizacja zadania zapewniła zwiększenie stopnia zabezpieczenia przeciwpowodziowego lewostronnej doliny rzeki San (1600 osób zamieszkujących na obszarze 3000 ha).

Wszystkie wspomniane zadania są komplementarne pod względem poprawy ochrony przeciwpowodziowej, a ich realizacja pozwoliła na kompleksową poprawę infrastruktury i tym samym ochrony przeciwpowodziowej w rejonie węzła tarnobrzesko-sandomierskiego. Projekty te mają znaczenie ponadlokalne – pomimo, iż ich zakres zlokalizowany jest na terenach gmin: Tarnobrzeg, Gorzyce, Radomyśl nad Sanem oraz Zaleszany, to obszar objęty ochroną przeciwpowodziową obejmuje aż dwa województwa: podkarpackie oraz świętokrzyskie.

Opracowana została także dokumentacja projektowa dla kolejnego zadania: San Stalowa Wola (obejmującego ok 18 km rozbudowy obwałowań). W ostatnich dniach Wody Polskie uzyskały decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym dla tej inwestycji. Wartość całkowita zadania wynosi ok. 150 mln zł.

———-

Głównym inwestorem przebudowy wałów przeciwpowodziowych na terenie gminy Gorzyce był  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Na terenie gminy Gorzyce realizowane były następujące zadania:

Zadanie inwestycyjne pn.: „Łęg III- rozbudowa lewego wału rzeki Łęg w km 5+000-7+580 na dł. 2,58 km oraz prawego wału w km 5+200-11+000 na dł. 5,80 km na terenie gm. Gorzyce i Zaleszany”

Realizacja: grudzień 2013 –  październik 2015
Wartość robót: 15 231 101,64 zł

Zadanie inwestycyjne pn.: „Trześniówka V rozbudowa lewego wału rzeki Trześniówki w km 3+646 – 7+626 na terenie os. Sobów i Wielowieś, miasto Tarnobrzeg wraz z budową przepompowni w m. Trześń, gm. Gorzyce, woj. podkarpackie”

Realizacja: styczeń 2018 – listopad 2018
Wartość robót: 10 363 059,55 zł

Kontrakt 3B.2 „Wisła Etap 2 – Rozbudowa prawego wału Wisły na dł. 13,959 km, prawego wału rzeki San na dł. 2,193 km oraz lewego wału rzeki Łęg na dł. 0,112 km, na terenie gm. Gorzyce i gm. Radomyśl nad Sanem, woj. podkarpackie”

Realizacja: marzec 2019 – grudzień 2020
Wartość robót: 79 443 228,68 zł

Kontrakt 3D.1 „San III – rozbudowa lewego wału rzeki San w km 0+000 – 4+445, gm. Gorzyce, woj. podkarpackie”

Realizacja: styczeń 2020 – grudzień 2020
Wartość robót:  24 078 548,60 zł

Zadanie inwestycyjne pn.: „Trześniówka VII – rozbudowa prawego wału rzeki Trześniówka w km 0+000 – 7+678 na terenie m. Zalesie Gorzyckie i Trześń, gm. Gorzyce oraz na terenie m. Tarnobrzeg”

Realizacja: wrzesień 2020 – listopad 2021
Wartość robót: 20 274 042,50 zł

Kontrakt 3D.3 „Łęg IV – rozbudowa lewego wału rzeki w km 0+082-5+030 na terenie gm. Gorzyce oraz prawego wału w km 0+000-5+236 na terenie gm. Gorzyce”

Realizacja: maj 2021 – sierpień 2023
Wartość robót:  67 558 885,81 zł

 

Opublikowany przez Opublikowano: 2 października 15:17, 2023

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print