W Zespole Szkół w Gorzycach docenia się najlepszych uczniów. Każdy uczeń, który posiada świadectwo z paskiem otrzyma tu stypendium (co najmniej 200 zł), a dla dwudziestu kilku najlepszych szkoła organizuje 2 – dniową, bezpłatną wycieczkę, w tym roku do Zakopanego.
– Wycieczka dla najlepszych uczniów oraz stypendia, to koszt ponad 12 tysięcy złotych, które pochodzą ze źródeł pozabudżetowych (od sponsorów) – mówi dyrektor Zespołu Szkół w Gorzycach Krzysztof Komórkiewicz. Na pewno w kolejnych latach będziemy kontynuowali te przedsięwzięcia, bo w naszej szkole uczeń jest najważniejszy – dodaje dyrektor.
Stypendium Dyrektora Szkoły otrzymał każdy uczeń, który na zakończenie poprzedniego roku szkolnego dostał świadectwo „z paskiem”. Również uczniowie klas pierwszych. A więc były też brane pod uwagę wyniki na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
W tym roku szkolnym aż 33 uczniów gorzyckiej szkoły otrzymało stypendia. Dwóch najlepszych – od Prezesa Rady Ministrów, 8 – od Starosty Tarnobrzeskiego, 10 – od Prezesa Zakładu Fedaral Mogul, 13 – od Dyrektora Szkoły. Pomogli również gorzyccy przedsiębiorcy Eugeniusz Pikus, Leszek Andura, Przemysław Czerwiński oraz firma MIRJAN.
– W marcu 2017r. podpisaliśmy z Zespołem Szkół w Gorzycach umowę o współpracy – mówi Adam Krępa – Prezes Zarządu Zakładu Federal Mogul. Zgodnie z umową Zakład Federal Mogul wspiera szkołę w różnych działaniach, z kolei szkoła dopasowuje programy nauczania i kierunki kształcenia, tak aby jej absolwenci mogli stać się wartościowymi pracownikami naszego zakładu. Absolwenci Zespołu Szkół w Gorzycach to dobrzy pracownicy – dodaje Prezes Adam Krepa.
Stypendium dla najlepszych uczniów jest przyznawane w gorzyckiej szkole od kilkunastu lat. – Z perspektywy czasu wydaje się, iż wszystkie założone przez szkołę cele związane z wypłatą stypendiów, spełniły się w 100% – mówi Starosta Powiatu Tarnobrzeskiego Jerzy Sudoł. Świadczy o tym wzrastająca corocznie liczba stypendystów oraz coraz większy nabór do klas pierwszych – dodaje Starosta.
– Już po raz drugi otrzymałam stypendium od dyrektora szkoły za dobre wyniki w nauce – mówi Oliwia, uczennica klasy trzeciej technikum. Na wycieczce dla najlepszych uczniów byłam raz, ale na pewno nie ostatni. W tym roku zrobię wszystko, aby moje oceny były jak najlepsze – dodaje.
Link do filmu – stypendia Dyrektora:

opracowanie tekstu i foto Zespół Szkół w Gorzycach

 

Opublikowany przez Opublikowano: 15 listopada 10:18, 2022

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print