W odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców Gmina Gorzyce zrealizowała zadanie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

Planując realizację powyższego zadania gmina złożyła wniosek o udzielenie dotacji do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Nabór wniosków odbywał się w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest Część 1) Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”.

Całkowity koszt zadania wyniósł 23 997,97 zł, w tym wysokość przyznanej dotacji wyniosła 16 398,20 zł. Pozostała brakująca kwota została pokryta z budżetu gminy. Dzięki realizacji projektu unieszkodliwiono ok. 45 Mg wyrobów zawierających azbest.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gorzyce
dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Opublikowany przez Opublikowano: 12 października 12:55, 2023

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print