Informujemy, że od stycznia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy. Przysługuje on gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

  1. 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  2. 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
  3. 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
  4. 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Wysokości dopłat w skali roku w ramach podwyższonego dodatku osłonowego:

  1. 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  2. 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
  3. 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
  4. 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wnioski można składać od 1 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.

– elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP

– tradycyjnie (papierowo) w Referacie Świadczeń Rodzinnych Urzędu Gminy Gorzyce przy ul. 3 Maja 4, tel. 15 8-361-720 od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30.

Wzór wniosku o dodatek osłonowy wraz z załącznikami do pobrania poniżej:

WNIOSEK DO POBRANIA

Jeżeli złożysz wniosek do  31 stycznia 2022 r.  dodatek, zostanie wypłacony w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

Jeśli złożysz wniosek w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 października 2022 dodatek, zostanie wypłacony jednorazowo najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

Więcej informacji na stronie https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy

Opublikowany przez Opublikowano: 4 stycznia 10:33, 2022

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print