Jubileusz 150-lecia w minioną sobotę 15 października świętowała gorzycka jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, jej działalność została uhonorowana nadaniem sztandaru.

Jednostka została powołana w 1872 roku, jej założycielem był Adam Grzywacz. Przez półtora wieku służyło w niej ponad 500 druhen i druhów. Obecnie gorzycką jednostkę tworzy 73 osoby. Przy straży działa również Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, w której jest 20 dzieci.
Obchody jubileuszu rozpoczęły się przed figurą Św. Floriana. Po podniesieniu flagi na maszt i odśpiewaniu hymnu przedstawiciele państwowej i ochotniczej straży pożarnej oraz samorządowcy złożyli kwiaty, oddając tym samym hołd wszystkim, którzy odeszli na wieczną wachtę.
Następnie poczty sztandarowe i zaproszeni gości przeszli do kościoła pw. Św. Franciszka Salezego i Andrzeja Boboli w Gorzycach gdzie w intencji strażaków została odprawioną msza święta, której przewodniczył biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz. Podczas nabożeństwa biskup dokonał poświecenia sztandaru.
Najważniejszym punktem obchodów jubileuszu był uroczysty apel, podczas którego społeczny komitet fundacji: Leszek Surdy – wójt gminy Gorzyce, ks. Mariusz Kozłowski – proboszcz gorzyckiej parafii oraz Przemysław Czerwiński – druh i lokalny przedsiębiorca dokonali przekazania sztandaru na ręce prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP w Rzeszowie druha Jana Paca, który następnie wręczył sztandar strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzycach.
Apel był również okazją do wręczenia wyróżnień i odznaczeń dla zasłużonych i wyróżniających się strażaków.
Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza otrzymał Augustyn Warchoł. Dekoracji dokonali Wiceprezes Zarządu Głównego OSP RP generał brygadier Władysław Leśniakiewicz wraz z Członkiem Prezydium Zarządu Głównego nadbrygadierem Markiem Kowalskim.
Podczas uroczystości wręczono Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa – otrzymali go: Grzegorz Grębowiec, Paweł Grębowiec, Ryszard Rędzio, Paweł Stelmach, Leszek Surdy oraz Mariusz Turek. Srebrne odznaczenie przyznano: Adamowi Bieńkowi, Marianowi Czerwińskiemu, Damianowi Woźniakowi i Andrzejowi Stachuli.
Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: Agnieszka Duma, Paweł Kopyto, Piotr Mielnik oraz Piotr Warchoł. Odznakę Strażak Wzorowy odebrali: Patryk Brzeziński, Klaudia Dębowska, Dominik Dębowski, Magdalena Laskowska, Jacek Rybak, Paulina Rybak oraz Patryk Warzycki.
Druhowie okolicznościowymi statuetkami docenili również pracę wielu osób, którzy na co dzień wspierają jednostkę.
W uroczystości wzięło udział wielu znamienitych gości, wśród których był m.in. poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec, podkarpacki komendant wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej Babiec, zastępca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego Policji inspektor Stanisław Sekuła, wiceprezes Zarządu Głównego Związku OSP RP generał brygadier w stanie spoczynku Wiesław Leśniakiewicz, prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Rzeszowie druh Jan Pac, dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Rzeszowie druh Edward Szlichta, komendant miejski PSP w Tarnobrzegu bryg. Marian Róg, komendant miejski Policji w Tarnobrzegu podinsp. Marek Pietrykowski, były poseł na Sejm RP Władysław Stępień, a także były zastępca komendanta głównego PSP nadbryg. w stanie spocz. Marek Kowalski i były podkarpacki komendant wojewódzki PSP nadbryg. w stanie spocz. Bogdan Kuliga.
W uroczystości uczestniczyli także  przedstawiciele partnerskiej gminy Nowogrodziec, która reprezentował – Andrzej Drąg – zastępca burmistrza, a także starosta tarnobrzeski Jerzy Sudoł, starosta sandomierski – Marcin Piwnik, burmistrz Sandomierza – Marcin Marzec oraz burmistrz Zawichostu – Katarzyna Kondziołka.

Z kart historii OSP Gorzyce
„Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” – to hasło, które od wieków przyświeca druhom strażakom. Przez 150 lat w Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzycach służyło ponad pół tysiąca druhów. Z pełnym zaangażowaniem przez blisko półtora wieku ratują oni mienie ludzi i dbają o bezpieczeństwo mieszkańców.

Nie jest to łatwa służba. Na szczególną uwagę zasługuje udział strażaków tej jednostki w akcjach powodziowych, które nawiedziły gminę w 2001 r. i 2010 r.
Ochotnicza Straż Pożarna w Gorzycach została powołana 1872 r. Inicjatorem jej powstania był Adam Grzywacz.
Podczas I wojny światowej wszyscy strażacy zostali powołani do wojska. Wówczas to, z konieczności, zorganizowano we wsi drużynę żeńską.
Jej komendantem została Karolina Warzycka, a jej zastępczynią Anna Jarosz.
W 1927 r. został nadany dla OSP Gorzyce sztandar, który jest pielęgnowany i przechowywany do dnia dzisiejszego. Na początku lat 60. Ochotnicza Straż Pożarna w Gorzycach otrzymała od WSK pierwszy wóz bojowy.
W 1967 roku gorzyccy strażacy rozpoczęli budowę remizy, którą skończyli siedem lat później.
Za trud i wzorową pracę Komendant Główny Straży Pożarnej w dniu 22 maja 1995 r. włączył jednostkę do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Prezesem OSP Gorzyce jest dh Paweł Grębowiec, funkcję naczelnika pełni dh Patryk Warzycki. Obecnie gorzycką jednostkę tworzy 73 osoby. Przy straży działa również Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, w której jest 20 dzieci.

Link do filmu „Siła tradycji” – https://www.youtube.com/watch?v=UPDMJ0Oq29M

 

 

 

Opublikowany przez Opublikowano: 19 października 09:21, 2022

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print