Wielu mieszkańców uczestniczyło w wydarzeniach przygotowanych z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości organizowanych na terenie gminy.

Świętowanie rozpoczęły szkoły i przedszkola, w każdej z placówek odbyły się uroczyste apele, uczniowie wzięli również udział w ogólnopolskiej akcji „Szkoła do Hymnu”.
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach pobiegli w V biało-czerwonym Biegu Niepodległościowym. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Trześni zorganizowano uroczysty apel z udziałem przedstawicieli Stowarzyszenia Historyczno-Rekonstrukcyjnego Lanca. Uczniowie klas siódmych i ósmych uczestniczyli w Niepodległościowym Rajdzie Rowerowym po miejscach pamięci.
W przeddzień Święta Niepodległości w Orliskach przed pomnikiem Orła odbyła się uroczysta akademia przygotowana przez najmłodszych mieszkańców Orlisk. Kwiaty przed pomnikiem złożyli m.in. zastępca wójta gminy Gorzyce Lucyna Matyka wraz z wiceprzewodniczącym rady gminy Gorzyce Pawłem Słoniną, sołtysem Bronisławem Robakiem, a także panie z koła gospodyń wiejskich, druhowie z OSP oraz dzieci wraz z nauczycielami z przedszkola w Orliskach.

Wieczornica w „Jedynce”
Od 2004 w Szkole Podstawowej nr 1 w Gorzycach 10 listopada organizowana jest Wieczornica, zapoczątkował ją ówczesny dyrektor szkoły, a obecny wójt gminy Gorzyce Leszek Surdy.
Tegoroczne wydarzenie rozpoczęła wystawa. – Prezentujemy na niej Kronikę Szkoły Ludowej w Gorzycach w wersji interaktywnej, odręcznie pisaną, założoną w 1865 roku oraz gablotę z medalami zasłużonych min z bitwy pod Monte Cassino – informuje Piotr Elżakowski, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. A. Osetka w Gorzycach.
Wieczornicę rozpoczęła uroczysta akademia. Tę przygotowali: uczniowie i nauczyciele gorzyckiej „Jedynki” we współpracy z GOK Gorzyce.
Uroczystości były również okazją do uhonorowania zwycięzców w V gminnym konkursie plastycznym „Barwy Niepodległości”.
Nagrody wszystkim laureatom wręczył dyrektor szkoły, a otrzymali je: w kategorii wiekowej klas 0-IV: Zuzanna Drożdż, Michalina Meducka, Oliwia Baran, wyróżnienie przyznano Amelii Chojnowskiej. W kategorii wiekowej klas V-VIII nagrodami uhonorowano: Bruno Porębski, Wojciech Duma, Julia Mroczkowska, natomiast wyróżnienie otrzymała Wiktoria Walska.
Spotkanie zwieńczyło wspólne śpiewanie patriotycznych pieśni i poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Gorzycach , „Kuchnię u Gajdy” oraz radę rodziców oraz rodziców uczniów uczęszczającym do naszej szkoły.

biało-czerwono i uroczyście w Gorzycach

Główne uroczystości obchodów Narodowego Święta Niepodległości w gminie Gorzyce rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafialnym w Gorzycach, którą odprawił dziekan ks. Mariusz Kozłowski.
Po mszy św. licznie zgromadzeni mieszkańcy wysłuchali części artystycznej przygotowanej przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach.
Po niej poczty sztandarowe, delegacje oraz mieszkańcy przemaszerowali na cmentarz, by pod Pomnikiem Wojennym oddać hołd tym, którzy walczyli o wolność.
Kwiaty złożyli m.in.: delegacja samorządowa na czele z wójtem gminy Gorzyce Leszkiem Surdym, radni powiatu tarnobrzeskiego, przedstawiciele komisariatu Policji w Gorzycach, przewodniczący i sołtysi Gorzyc, Motycza Poduchownego i Zalesia Gorzyckiego, przedstawiciele Samorządowego Żłobka oraz placówek oświatowych: Samorządowego Przedszkola, Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Adama Osetka, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II, Zespołu Szkół im. por. J. Sarny, delegacje ochotniczych straży pożarnych z Gorzyc i Motycza Poduchownego, przedstawiciele NZZS Solidarność przy Federal Mogul, Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Raj” w Gorzycach, Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Spółdzielni Mieszkaniowej w Gorzycach, koła gospodyń wiejskich w Gorzycach i Motyczu Pod., reprezentacje partii politycznych: Polskiego Stronnictwa Ludowego, Platformy Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości oraz harcerze.
Tradycyjnie przedstawiciele NZZS Solidarność przy Federal Mogul oraz wójt gminy Gorzyce Leszek Surdy oddali również hołd i złożyli kwiaty pod pomnikiem ks. Jerzego Popiełuszki.

w Trześni oddali hołd Obrońcom Ojczyzny

Wspólnie świętowano również w parafii Trześń. Uroczystości rozpoczęła msza święta, która odprawił proboszcz ks. Wiesław Piś.
Po wspólnej modlitwie poczty sztandarowe, delegacje oraz mieszkańcy przeszli na cmentarz parafialny. Tu pod pomnikiem Obrońców Ojczyzny kwiaty złożyli przedstawiciele samorządu i radni gminy Gorzyce, radni powiatu tarnobrzeskiego, sołtysi sołectw: Trześń, Sokolniki, Furmany, przedstawiciele szkół: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Trześni, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokolnikach, Szkoły Podstawowej im. Stanisława Jachowicza w Furmanach, a także przedstawiciele ochotniczych straży pożarnych w Trześni i Furmanach oraz panie z kół gospodyń wiejskich z Trześni i Sokolnik oraz Zespołu Pieśni i Tańca „Sokolanie”.

„Tobie Ojczyzno” – wspólnie we Wrzawach

Podobnie świętowano we Wrzawach. Delegacja samorządowa na czele z sekretarzem gminy Adamem Kumorem, radnymi oraz sołtysem Wrzaw oraz delegacjami ze stowarzyszenia „Razem dla Wrzaw”, koła gospodyń wiejskich, ochotniczej straży pożarnej i reprezentacji Szkoły Podstawowej we Wrzawach złożyła kwiaty przy pomniku w Dąbrowie Wrzawskiej.
Tu również została odprawiona msza święta w intencji Ojczyzny. O pokój i wzajemny szacunek modlił się proboszcz tutejszej parafii ks. Marcin Czajka.
Po mszy świętej stowarzyszenie „Razem dla Wrzaw” oraz uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej we Wrzawach zaprosili mieszkańców do Domu Kultury na krótki program artystyczny.

Barwny koncert w Sokolnikach

Wieczorem w Domu Kultury w Sokolnikach odbył się „Koncert Niepodległościowy”, wystąpili w nim soliści i zespoły wokalne oraz Zespół Pieśni i Tańca „Sokolanie”.

 

fot. M. Zając

Opublikowany przez Opublikowano: 14 listopada 12:50, 2023

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print