W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem „Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2023-2027” (LSR) Zarząd Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” zaprasza osoby fizyczne, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji publicznych z gmin: Baranów Sandomierski, Bojanów, Gorzyce, Grębów, Nowa Dęba, Pysznica, Zaklików i Zaleszany do przystąpienia do Zespołu ds. opracowania LSR.
Zespół tworzymy w celu:
• opiniowania i konsultowania treści LSR,
• aktywizowania lokalnych społeczności do uczestnictwa w pracach nad LSR,
• upowszechniania informacji nt. LSR.

Zainteresowanych udziałem w pracach Zespołu ds. opracowania LSR prosimy o kontakt z biurem LGD – telefoniczny: 15 846 22 19 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@lasowiacka.pl.
W zgłoszeniu prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz preferowanej formy kontaktu.
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia do dnia 14.10.2022 r.

Regulamin prac Zespołu do spraw opracowania „Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2023-2027” (LSR).
1. Zespół ds. opracowania LSR na lata 2023 – 2027 zwany dalej Zespołem, został powołany na wniosek Zarządu Stowarzyszenia. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele sektora społecznego, gospodarczego, publicznego i mieszkańcy z terenu na którym działa Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania”.
2. Prace Zespołu i kierunki działania wyznacza Koordynator, wytypowany przez Prezesa Zarządu.
3. Celem prac Zespołu jest opracowanie „Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2023-2027”.
4. Główne zadania Zespołu: opiniowanie i konsultowanie treści LSR, aktywizowanie lokalnych społeczności do uczestnictwa w pracach nad LSR, upowszechnianie informacji nt. LSR.
5. Zespół spotyka się w terminach i miejscu wyznaczonych przez Koordynatora.
6. Każde spotkanie Zespołu jest dokumentowane w formie protokołu lub notatki.
7. W spotkaniach Zespołu mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez Koordynatora.

 

Opublikowany przez Opublikowano: 6 października 10:55, 2022

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print