Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie „ROWES – wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie.

Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. – 31.12.2022 r.
Rekrutacja do projektu jest otwarta przez cały okres jego realizacji.
Budżet projektu: 23 584 902,00 zł.
Obszar realizacji projektu powiat:

 • strzyżowski,
 • ropczycko-sędziszowski,
 • dębicki,
 • mielecki,
 • tarnobrzeski,
 • miasto Tarnobrzeg

Cel projektu:
Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w subregionie II w latach 2020-2022 poprzez utworzenie 358 miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.
Do udziału w projekcie zapraszamy:

 • podmioty ekonomii społecznej,
 • przedsiębiorstwa społeczne oraz ich zrzeszenia,
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, stowarzyszenia i jednostki organizacyjne,
 • osoby prawne zainteresowane założeniem lub prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej, które posiadają jednostkę organizacyjną na terenie w/w powiatów,
 • partnerstwa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych,
 • osoby fizyczne lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • osoby fizyczne o których mowa w definicji Przedsiębiorstwa Społecznego,
 • inne osoby fizyczne nie wymienione wyżej, które są zainteresowane założeniem lub prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej, które mieszkają (w rozumieniu K.C.) lub uczą się, lub pracują na terenie w/w powiatów,
 • społeczności lokalne z terenu w/w powiatów.

Wsparcie dla uczestników projektu:

 • wsparcie Animatorów,
 • warsztaty z zakresu ekonomii społecznej i budowania partnerstw,
 • wizyty studyjne,
 • wsparcie doradców kluczowych,
 • doradztwo specjalistyczne i branżowe,
 • szkolenia zawodowe dla pracowników PES,
 • szkolenia dla osób zakładających przedsiębiorstwo społeczne,
 • szkolenia dostarczające i rozwijające kompetencje i kwalifikacje zawodowe potrzebne do pracy w PS,
 • wsparcie doradców biznesowych,
 • wsparcie finansowe na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych,
 • wsparcie pomostowe w formie finansowej,
 • wsparcie finansowe w formie zindywidualizowanych usług,
 • wsparcie w zakresie zamówień publicznych,
 • wsparcie i doradztwo w zakresie reintegracji społeczno-zawodowej na rzecz pracowników PS.
Opublikowany przez Opublikowano: 28 lutego 11:45, 2022

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print