Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 zapewnia pomoc tak osobom starszym, jak i dzieciom, które pochodzą z rodzin znajdujących się w trudniej sytuacji życiowej. Program prowadzony jest przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Program to duże wsparcie dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
Ze środków przekazywanych w ramach programu udzielane jest wsparcie osobom spełniającym konkretne warunki m.in. kryterium dochodowe. Pomoc udzielana jest
w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

Środki przekazywane w ramach programu wspomagają osoby spełniające kryterium dochodowe w wysokości 150 proc. zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Pomoc skierowana jest do:

  • dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osób i rodzin znajdujących się w trudniej sytuacji życiowej m.in. osób starszych czy niepełnosprawnych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach na realizację programu z budżetu państwa otrzymał dofinansowanie w wysokości 82 500,00 zł. Wartość projektu to 137 500,00 zł – pozostała część została pokryta ze środków finansowych Ośrodka.

Źródło: OPS Gorzyce

Opublikowany przez Opublikowano: 11 marca 13:46, 2022

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print