Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ogłosił pomoc dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny wyniosły powyżej 30% średniej rocznej produkcji roślinnej i spowodowały utratę co najmniej 30% plonu na danej powierzchni.

Wnioski o udzielenie pomocy należy złożyć do właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie od dnia 29 lutego 2024 r.  do dnia 15 marca 2024 r. Formularz wniosku dostępny będzie na stronie internetowej ARiMR (www.arimr.gov.pl).

Wysokość stawki pomocy uzależniona będzie od wysokości poniesionych strat, rodzaju uprawy i obsady zwierząt i kształtować się będzie w przedziale od 250 zł do 1000 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której wystąpiły szkody. W załączeniu przekazuję ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w którym zawarte są szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowej pomocy.

Załącznik:
– Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (376 KB PDF)

Opublikowany przez Opublikowano: 28 lutego 13:59, 2024

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print