Wójt Gminy Gorzyce ogłasza otwarty nabór partnera do projektu planowanego do dofinansowania ze środków Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet FEPK.02 Energia i środowisko, Działanie FEPK.02.05 Adaptacja do zmian klimatu, nr naboru FEPK.02.05-IZ.00-002/23.

Nabór prowadzony jest w oparciu o art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079).

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w Gminie Gorzyce poprzez doposażenie jednostek odpowiedzialnych za podejmowanie działań ratowniczych. Zadanie obejmować będzie zakup i dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Zainteresowane podmioty prosimy o złożenie oferty według wzoru załączonego do ogłoszenia otwartego naboru partnera do wspólnej realizacji projektu.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru zawiera Regulamin otwartego naboru partnera do projektu planowanego do dofinansowania ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet FEPK.02 Energia i środowisko, Działanie FEPK.02.05 Adaptacja do zmian klimatu, nr naboru FEPK.02.05-IZ.00-002/23, stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 83/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 08.08.2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnera do projektu planowanego do dofinansowania ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet FEPK.02 Energia i środowisko, Działanie FEPK.02.05 Adaptacja do zmian klimatu, nr naboru FEPK.02.05-IZ.00-002/23.

Oferty należy dostarczyć do siedziby Urzędu Gminy Gorzyce osobiście, za pośrednictwem poczty lub usług kurierskich na adres: Urząd Gminy w Gorzycach, ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce, w terminie do dnia 31.08.2023 r., w dni robocze od 7:30 do 15:30 z dopiskiem: „Nabór partnera do projektu w ramach Działania FEPK.02.05 Adaptacja do zmian klimatu”.

Dokumenty związane z naborem zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu Gminy Gorzyce: www.gminagorzyce.pl. Dodatkowe informacje na temat prowadzonego naboru dostępne są pod nr telefonu: (15) 8362 075 wew. 27.

Wójt Gminy Gorzyce
Leszek Surdy

Załączniki:
– Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera do projektu (327 KB PDF, 244 KB DOCX)
– Formularz oferty (274 KB PDF, 231 KB DOCX)
– Zarządzenie nr 82.23 z dnia 07.08.2023 r. w sprawie naboru partnera (582 KB PDF, 273 KB DOCX)
– Klauzula informacyjna RODO (130 KB PDF, 16 KB DOCX)
– Załącznik nr 4 do regulaminu wyboru projektów – wyciąg kryteriów (720 KB PDF, 108 KB DOCX)

Opublikowany przez Opublikowano: 8 sierpnia 13:49, 2023

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print