Wójt Gminy Gorzyce ogłasza nabór członków Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z procedurą zawartą w Regulaminie, przyjętym Uchwałą Nr LXI/411/23 z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny Gminnego Programu Rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Wójta Gminy Gorzyce w zakresie rewitalizacji.

W skład Komitetu Rewitalizacji wejdzie od 10 do 25 osób reprezentujących interesariuszy rewitalizacji, tj. przedstawicieli mieszkańców gminy (w tym obszaru rewitalizacji), organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych gminy oraz innych grup społecznych.
Otwarty nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji będzie trwał od 12.06.2023 do dnia 3.07.2023 roku włącznie. Zgłoszenia kandydatów na członka Komitetu Rewitalizacji należy dokonać poprzez czytelne wypełnienie Formularza zgłoszeniowego na członka Komitetu Rewitalizacji oraz dostarczenie go w następujący sposób:
1) drogą elektroniczną w formie skanu na adres e-mail: ug@gminagorzyce.pl,
w tytule e-maila wpisując: „Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji”;
2) drogą korespondencyjną na adres Urząd Gminy Gorzyce, ul. Sandomierska 75,
39-432 Gorzyce, z dopiskiem „Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji”;
3) bezpośrednio do sekretariatu w budynku Urzędu Gminy Gorzyce w godzinach pracy Urzędu.

Formularze zgłoszeniowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na wzorze formularza lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur jest Wójt Gminy Gorzyce. Wybrani kandydaci zostaną powołani na członków Komitetu Rewitalizacji zarządzeniem Wójta Gminy Gorzyce zgodnie z limitami osobowymi określonymi w Regulaminie.

Załączniki do pobrania:
1. Regulamin Komitetu Rewitalizacji.docx 33 KB
2. Załącznik 1. do Regulaminu Komitetu Rewitalizacji_formularz zgłoszeniowy.docx 26 KB

Do pobrania pliki:
OGŁOSZENIE_Gorzyce- Komitet Rewitalizacji_12.06-3.07.2023.docx 19 KB
Uchwa.LXI.411.23.2023-04-26. pdf 35 KB

 

Opublikowany przez Opublikowano: 12 czerwca 12:33, 2023

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print