Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrzawach świętowała swój jubileusz 125-lecia. Podczas uroczystości druhny i druhowie otrzymali kluczki do nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego.
Uroczystości rozpoczęła msza święta, po niej druhny i druhowie oraz zaproszenie goście przeszli na plac przy Szkole Podstawowej we Wrzawach, gdzie odbyła się część oficjalna wydarzenia.
Uroczystość rozpoczął prezes OSP Wrzawy dh Wacław Pyrkosz, który powitał przybyłych na uroczystość gości. Rys historyczny jednostki przypomniał sekretarz dh Michał Pyrkosz.
Uroczystość była okazją do wręczenia w sposób symboliczny kluczyków do nowego samochodu. Ten kosztował 550 tys. zł, a fundusze na jego zakup przekazał samorząd gminy Gorzyce, Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu, dotację pozyskano również z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
Kluczki – od zaproszonych gości m.in.: Rafała Webera sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Janiny Sagatowskiej senator RP, nagbryg. Andrzeja Babca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP, starosty Jerzego Sudoła oraz wójta gminy Gorzyce Leszka Surdego – otrzymali druhowie: Krzysztof Laskowski naczelnik OSP oraz Krzysztof Drozd, któremu, jako kierowcy w opiekę powierzono nowy samochód.
Zgodnie ze strażackim ceremoniałami samochód został poświęcony przez kapelana ks. Józefa Markowicza. Nadano mu również imię Stanisław, a na jego rodziców chrzestnych strażacy obrali sobie Małgorzatę Wojtoń i Krzysztofa Pukantego.
Podczas wydarzenia uhonorowano również zasłużonych strażaków i strażaczki. „Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali: dh Sławomir Caputa, dh Krzysztof Drozd, dh Leszek Piątek oraz dh Grzegorz Wójtowicz. „Srebrny medal Za Zasługi dla Pożarnictwa” wręczono dh Rafałowi Czerwińskiemu, natomiast „Brązowy” – dh Mateusz Gajda, dh Tomasz Kopyto, dh Michał Pyrkosz oraz dh Kazimierz Rajtar.
Brązową odznaką „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza” zostali wyróżnieni: Amelia Madej, Beata Środa, Dominika Złotek, Gabriela Kopyto, Gabriela Wtorek, Justyna Środa, Kamila Piątek, Magdalena Woźniak, Maja Krzemińska, Marcelina Broda oraz Natalia Słowik.
Osobno uhonorowano także wrzawianina, byłego posła na sejm i przewodniczącego parlamentarnego zespołu strażaków Władysława Stępnia. Otrzymał on „Strażacką Gwiazdę Podkarpacia” – specjalną odznakę „wyrażającą uznanie dla tych, którzy w sposób szczególny przyczyniają się do rozwoju ochrony przeciwpożarowej, w tym ruchu strażackiego województwa podkarpackiego”.

Uroczystość zwieńczyło spotkanie integracyjne. Wydarzenie było finansowane m.in. ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Wrzawy.

 

Opublikowany przez Opublikowano: 14 września 10:58, 2023

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print